วันอังคาร, สิงหาคม 09, 2559

ฟังบทสัมภาษณ์จนท.ANFRELเรื่องการนับคะแนนผิด

ฟังบทสัมภาษณ์จนท.ANFRELเรื่องการนับคะแนนผิด ได้ที่
http://news.voicetv.co.th/world/398394.html

.....


ผู้สังเกตการณ์ต่างชาติชี้ หน่วยลงคะแนนบางหน่วยนับพลาด-สะท้อนไม่มืออาชีพ 

by สุชาณี รุ่งเหมือนพร
8 สิงหาคม 2559 
Voice TV

ตัวแทนจากเครือข่ายเอเชียสำหรับการเลือกตั้งเสรี หรือ ANFREL ที่เป็นผู้สังเกตการณ์ลงประชามติครั้งที่ผ่านมาอย่างไม่เป็นทางการชี้ว่า มีหน่วยบางหน่วยนับจำนวนผู้มาใช้สิทธิผิดพลาด สะท้อนความไม่เป็นมืออาชีพ และขาดการอบรมที่เพียงพอ

จากการสังเกตการณ์การลงประชามติของเครือข่ายเอเชียสำหรับการเลือกตั้งเสรี หรือ ANFREL เมื่อวานนี้ (7 ส.ค.) ที่ได้สังเกตการณ์อย่างไม่เป็นทางการในช่วงการนับบัตรลงประชามติ ที่หน่วยเลือกตั้งที่15-20 ศาลาอเนกประสงค์บ้านพักรถไฟ ก.ม. 11 เขตจตุจักร ในกรุงเทพมหานคร พบว่าหน่วยเลือกตั้งที่19 ในเขตดังกล่าว นับจำนวนบัตรลงประชามติผิดพลาด นับได้ 335 ใบ จากจำนวนผู้ที่มาใช้สิทธิจริง 298 คน ทำให้สถานการณ์ค่อนข้างโกลาหล อย่างไรก็ตาม หลังจากนั้น 3-4 ชั่วโมง หน่วยดังกล่าว ได้นับบัตรลงประชามติใหม่อีกครั้ง และพบว่ามีผู้ที่มาใช้สิทธิ 298 คน ตามที่นับไว้ก่อนหน้านี้

กรณีดังกล่าว ปิดายัก ดัส อดีตผู้อำนวยการANFRELสาขาเมียนมา และผู้ประสานงานฝ่ายเสริมสร้างศักยภาพของANFRELประเทศไทย ระบุว่า จากการสังเกตการณ์พบว่า หน่วยเลือกตั้งหลายหน่วย โดยเฉพาะหน่วยเลือกตั้งที่ 19 เขตจตุจักร นับคะแนนอย่างไม่มืออาชีพ กระบวนการนับคะแนนไม่มีความระมัดระวังเท่าที่ควร ทำให้เกิดความผิดพลาด ซึ่งอาจสะท้อนได้ว่า ขาดการอบรมเจ้าหน้าที่ในหน่วยลงประชามติอย่างเพียงพอ

นอกจากนี้ นายดัสยังกล่าวว่า อาจเป็นเพราะว่า มีผู้มาสังเกตการณ์เลือกตั้งไม่มากพอ รวมถึงประชาชนที่มาดูขั้นตอนการนับคะแนน ซึ่งในการลงประชามติครั้งนี้ องค์กรที่มาสังเกตการณ์ ต้องทำอย่างไม่เป็นทางการเท่านั้น จึงขาดบุคลากรที่สามารถเข้าใจข้อผิดพลาดของการลงประชามติครั้งนี้ได้อย่างชัดเจน ทำให้นายดัส ตั้งคำถามว่า ในหน่วยเลือกตั้งเล็กๆและอยู่ในพื้นที่ห่างไกล ซึ่งมีคนไปใช้สิทธิและสังเกตการณ์น้อยกว่าหน่วยลงประชามติในเขตเมือง จะเกิดเหตุการณ์ดังกล่าวขึ้นหรือไม่

เครือข่ายเอเชียสำหรับการเลือกตั้งเสรี หรือ ANFREL เป็นองค์กรระหว่างประเทศที่ทำหน้าที่ตรวจสอบ สังเกตการณ์การเลือกตั้งในประเทศต่างๆทั่วเอเชีย เช่น เมียนมา อินโดนีเซีย ฟิลิปปินส์ รวมถึงการเลือกตั้งในไท ทั้งการเลือกตั้ง 2 กุมภาพันธ์ในไทยที่กลายเป็นโมฆะ การเลือกตั้งครั้งประวัติศาสตร์ในเมียนมาที่พรรค NLD ชนะการเลือกตั้ง รวมถึงการเลือกตั้งประธานาธิบดีฟิลิปปินส์เดือนเมษายนที่ผ่านมา โดยการประเมินผลการเลือกตั้งของ ANFREL ได้รับความเชื่อถือจากทั้งสหรัฐฯ สหภาพยุโรป และสหประชาชาติ ซึ่งการลงประชามติครั้งนี้ ANFREL เข้ามาสังเกตการณ์อย่างไม่เป็นทางการ เนื่องจากไม่ได้รับการรับรองสถานะผู้สังเกตการณ์อย่างเป็นทางการ จากคณะกรรมการการเลือกตั้ง(กกต.)ของประเทศไทย