วันจันทร์, มิถุนายน 13, 2559

ธงเหลือง-ธงแดง IUU กับอนาคตธุรกิจประมงไทย
https://www.youtube.com/watch?v=Ivn15TRMI4Q

ธงเหลือง-ธงแดง IUU กับอนาคตธุรกิจประมงไทย

VOICE TV

Published on Jun 5, 2016

รายการ Big Dose ประจำวันที่ 5 มิถุนายน 2559

พบกับ‘ชนินทร์ ชลิศราพงศ์’ นายกสมาคมอุตสาหกรรมทูน่าไทย มาร่วมพวกคุยเกี่ยวกับประเด็น ความสำคัญของการได้รับใบเหลือง หรือใบแดงของ IUU ต่อธุรกิจประมงไทย

" หากไทยโดนใบแดงจะเป็นอย่างไร? และถ้าเราถูกต่อใบเหลืองจะเป็นอย่างไร? " รวมไปถึงสอบถามถึงความร่วมมือระหว่างรัฐแล­ะเอกชนในรอบปีที่ผ่านมาตั้งแต่โดนใบเหลือง และการออกมาตรการต่างๆทั้งทางกฎหมาย และความร่วมมือในการตรวจสอบคุณภาพการประมง มีความเปลี่ยนแปลงมากน้อยเพียงใด ติดตามชมได้ในรายการ Big Dose