วันศุกร์, มิถุนายน 17, 2559

ดัชนีต้อนรับผู้ลี้ภัย: คนไทยเป็นหนึ่งในชนชาติที่ “ใจแคบ” ต่อผู้ลี้ภัยที่สุด

ที่มา Amnesty International Thailand
16 มิถุนายน 2559


ดัชนีต้อนรับผู้ลี้ภัย: คนไทยเป็นหนึ่งในชนชาติที่ “ใจแคบ” ต่อผู้ลี้ภัยที่สุด


แอมเนสตี้เผย “ดัชนีต้อนรับผู้ลี้ภัย” ล่าสุด พบคนไทยเป็นหนึ่งในชนชาติที่ใจแคบต่อผู้ลี้ภัยมากที่สุดใน 27 ประเทศที่ทำการสำรวจ แม้คนไทยเกินครึ่งหนึ่งที่ตอบแบบสอบถามจะยินดีรับผู้ลี้ภัยเข้าปประเทศก็ตาม

สำนักเลขาธิการใหญ่ แอมเนสตี้ อินเตอร์เนชั่นแนล ซึ่งตั้งอยู่ที่กรุงลอนดอน สหราชอาณาจักร เผยผลการทำ “ดัชนีต้อนรับผู้ลี้ภัย” ประจำปี 2559 (Refugees Welcome Index 2016) ที่คำนวณมาจากการสำรวจความคิดเห็นของกลุ่มตัวอย่างกว่า 27,000 คนใน 27 ประเทศ ปรากฏว่าคนไทยอยู่ในกลุ่มของชนชาติที่ใจแคบต่อผู้ลี้ภัยที่สุด

ระดับการต้อนรับผู้ลี้ภัยของผู้ตอบแบบสำรวจชาวไทยอยู่ที่ 33% อยู่ในกลุ่มที่มีแนวโน้มต้อนรับผู้ลี้ภัยเข้าประเทศแต่ไม่ต้อนรับเข้าเมือง ชุมชน หรือบ้านของตัวเอง ใกล้เคียงกับชาวโปแลนด์ 36% อินโดนีเซีย 32% และรัสเซียซึ่งต้อนรับผู้ลี้ภัยน้อยที่สุดที่ 18%

ผู้ตอบแบบสอบถามชาวจีนต้อนรับผู้ลี้ภัยมากที่สุดถึง 85% อยู่ในกลุ่มที่มีแนวโน้มต้อนรับผู้ลี้ภัยเข้าบ้านของตัวเองตามมาด้วยชาวเยอรมัน 84% และสหราชอาณาจักร 83%

เมื่อไปดูความคิดเห็นต่อคำถามย่อยแต่ละข้อจะพบว่าในข้อ “ทุกคนมีสิทธิที่จะลี้ภัยในต่างประเทศเพื่อหนีภัยสงครามหรือการสังหารหรือไม่?” มีคนไทยเพียง 29% เท่านั้นมีตอบว่า “มีสิทธิ”

อย่างไรก็ตาม เมื่อถูกถามว่า “คุณยินดีรับผู้ที่หนีภัยสงครามหรือการสังหารเข้าประเทศหรือไม่?” คนไทยถึง 71% ตอบว่า “ยินดีรับ” ซึ่งแม้ว่าจะอยู่ใน 5 อันดับสุดท้ายของ 27 ประเทศที่ทำการสำรวจ แต่ก็ถือว่าคนไทยเกินครึ่งยินดีรับผู้ลี้ภัยเข้าประเทศนอกจากนี้ คนไทยที่ตอบแบบสอบถามอีก 27% มองว่ารัฐบาลไทยควรช่วยเหลือผู้ลี้ภัยจากขึ้น และอีก 6% ยินดีจะรับผู้ลี้ภัยเข้าบ้านของตัวเอง

อ้างอิง: Refugees Welcome Survey 2016 - The Results Refugees Welcome Index shows government refugee policies out of touch with public opinion