วันอาทิตย์, มิถุนายน 19, 2559

สัมมนาวิชาการ "ทหารกับการลงประชามติ" มหาวิทยาลัยบอนน์ เยอรมนี 18 June 2016 + Video Cip Thai pro-democracy protest in Bonn
https://www.youtube.com/watch?v=MY5TbBN93fk&feature=youtu.be

สัมมนาวิชาการ "ทหารกับการลงประชามติ" (ช่วงเช้า) มหาวิทยาลัยบอนน์ เยอรมนี 18 June 2016

Media Force

Streamed live 15 hours ago

สด! Live Stream! 14.00-24.00 น. เสาร์ 18 มิถุนา 2559 (เวลาไทย)
ดูสด ดูย้อนหลัง หรือแชร์คลิป ตามลิงนี์ค่ะ https://youtu.be/MY5TbBN93fk

*******************
สัมมนา: ทหารกับการลงประชามติ
เพื่อพิจารณาร่างรัฐธรรมนูญ ทิศทางการขับเคลื่อนประชาธิปไตยในประเทศไท­ย

วันเสาร์ที่ 18 มิถุนายน พ.ศ. 2559
ที่มหาวิทยาลัยบอนน์
Regina-Pacis-Weg 3, 53113 Bonn
หอประชุมใหญ่ ห้องบรรยาย VII

9.00 น.​พิธีเปิด
ดร.วิเชียร ตันศิริมงคล (มหาวิทยาลัยบูรพา), Prof. Dr. Christoph Antweiler (มหาวิทยาลัยบอนน์), Dr. Monika Schlicher (มูลนิธิอาเซียนเฮาส์)
9.30-11.00 น.​​รัฐธรรมนูญฉบับใหม่: ยุทธศาสตร์นำประเทศไทยสู่เผด็จการอย่างถาว­ร?
บรรยายโดย ผศ.ดร.พิชญ์ พงษ์สวัสดิ์ (จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย) นพพร ขุนค้า

11.00-11.30 น.​​พัก
11.30-13.00 น.​​สถาบันกษัตริย์ การแข่งขันทางอำนาจและการเมืองในประเทศไทย
บรรยายโดย ดร. ปวิน ชัชวาลพงศ์พันธ์ (มหาวิทยาลัยเกียวโต)
13.00-14.00 น.​​พักรับประทานอาหารกลางวัน
14.00-16.00 น.​​เวิร์คช็อป
1. ร่างรัฐธรรมนูญและการลงประชามติ (Prof. Dr. Wolfram Schaffar, ผศ.ดร.พิชญ์ พงษ์สวัสดิ์, ดร.วิเชียร ตันศิริมงคล)
2. สถาบันกษัตริย์กับกฎหมายหมิ่นพระบรมเดชานุ­ภาพ (จรรยา ยิ้มประเสริฐ, อั้ม เนโกะ,
Dr. Serhat Ünaldi)
3. สถานการณ์การละเมิดสิทธิมนุษยชนภายใต้รัฐบ­าลทหาร (กุณฑิกา นุตจรัส, คีตนาฏ วรรณบวร, ตัวแทนจากรัฐสภาเยอรมัน 1 คน)
4. การเคลื่อนไหวทางการเมืองของมวลชนเสื้อแดง­ก่อนและหลังรัฐประหาร 2557 (Dr. Claudio Sopranzetti, วิสา คัญทัพ, Nick Nostitz, บังอร ชวาร์ซ)
5. นักกิจกรรมทางการเมืองในต่างแดน สหภาพยุโรปและยุทธศาสตร์การต่อสู้เพื่อประ­ชาธิปไตย (ดิน บัวแดง, จรัล ดิษฐาอภิชัย, ขวัญใจ, ตัวแทนจากรัฐสภาหรือกระทรวงการต่างประเทศเ­ยอรมัน 1 คน)
16.00-16.30 น. ​​พัก
16.30-18.00 น.​​ทิศทางประชาธิปไตยในประเทศไทย
เวทีอภิปรายร่วมด้วย จรัล ดิษฐาอภิชัย, จรรยา ยิ้มประเสริฐ, Prof. Dr. Wolfram Schaffar และ Nick Nostitz
18.00-18.30 น. ​​จัดประท้วง
19.00 น. ​​งานเลี้ยง
******************
สถานีที่ร่วมถ่ายทอดสด Bamboo Network และ เฟสบุค Andrew McGregor Marshall
.....


สัมมนาวิชาการ "ทหารกับการลงประชามติ" (ช่วงบ่าย) มหาวิทยาลัยบอนน์ เยอรมนี 18 June 2016
https://www.youtube.com/watch?v=puxRA_Mp34M

สัมมนาวิชาการ "ทหารกับการลงประชามติ" (ช่วงบ่าย) มหาวิทยาลัยบอนน์ เยอรมนี 18 June 2016

Media Force

Streamed live 10 hours ago

สด! Live Stream! 19.00-24.00 น. เสาร์ 18 มิถุนา 2559 (เวลาไทย)
ดูสด ดูย้อนหลัง หรือแชร์คลิป ตามลิงนี์ค่ะ https://youtu.be/puxRA_Mp34M

*******************
สัมมนา: ทหารกับการลงประชามติ
เพื่อพิจารณาร่างรัฐธรรมนูญ ทิศทางการขับเคลื่อนประชาธิปไตยในประเทศไท­ย

วันเสาร์ที่ 18 มิถุนายน พ.ศ. 2559
ที่มหาวิทยาลัยบอนน์
Regina-Pacis-Weg 3, 53113 Bonn
หอประชุมใหญ่ ห้องบรรยาย VII

9.00 น.​พิธีเปิด
ดร.วิเชียร ตันศิริมงคล (มหาวิทยาลัยบูรพา), Prof. Dr. Christoph Antweiler (มหาวิทยาลัยบอนน์), Dr. Monika Schlicher (มูลนิธิอาเซียนเฮาส์)
9.30-11.00 น.​​รัฐธรรมนูญฉบับใหม่: ยุทธศาสตร์นำประเทศไทยสู่เผด็จการอย่างถาว­ร?
บรรยายโดย ผศ.ดร.พิชญ์ พงษ์สวัสดิ์ (จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย) นพพร ขุนค้า

11.00-11.30 น.​​พัก
11.30-13.00 น.​​สถาบันกษัตริย์ การแข่งขันทางอำนาจและการเมืองในประเทศไทย
บรรยายโดย ดร. ปวิน ชัชวาลพงศ์พันธ์ (มหาวิทยาลัยเกียวโต)
13.00-14.00 น.​​พักรับประทานอาหารกลางวัน
14.00-16.00 น.​​เวิร์คช็อป
1. ร่างรัฐธรรมนูญและการลงประชามติ (Prof. Dr. Wolfram Schaffar, ผศ.ดร.พิชญ์ พงษ์สวัสดิ์, ดร.วิเชียร ตันศิริมงคล)
2. สถาบันกษัตริย์กับกฎหมายหมิ่นพระบรมเดชานุ­ภาพ (จรรยา ยิ้มประเสริฐ, อั้ม เนโกะ,
Dr. Serhat Ünaldi)
3. สถานการณ์การละเมิดสิทธิมนุษยชนภายใต้รัฐบ­าลทหาร (กุณฑิกา นุตจรัส, คีตนาฏ วรรณบวร, ตัวแทนจากรัฐสภาเยอรมัน 1 คน)
4. การเคลื่อนไหวทางการเมืองของมวลชนเสื้อแดง­ก่อนและหลังรัฐประหาร 2557 (Dr. Claudio Sopranzetti, วิสา คัญทัพ, Nick Nostitz, บังอร ชวาร์ซ)
5. นักกิจกรรมทางการเมืองในต่างแดน สหภาพยุโรปและยุทธศาสตร์การต่อสู้เพื่อประ­ชาธิปไตย (ดิน บัวแดง, จรัล ดิษฐาอภิชัย, ขวัญใจ, ตัวแทนจากรัฐสภาหรือกระทรวงการต่างประเทศเ­ยอรมัน 1 คน)
16.00-16.30 น. ​​พัก
16.30-18.00 น.​​ทิศทางประชาธิปไตยในประเทศไทย
เวทีอภิปรายร่วมด้วย จรัล ดิษฐาอภิชัย, จรรยา ยิ้มประเสริฐ, Prof. Dr. Wolfram Schaffar และ Nick Nostitz
18.00-18.30 น. ​​จัดประท้วง
19.00 น. ​​งานเลี้ยง
******************
สถานีที่ร่วมถ่ายทอดสด Bamboo Network และ เฟสบุค Andrew McGragor Marshall

...

ขอขอขอบคุณทีมงาน Media Force