วันพฤหัสบดี, มีนาคม 03, 2559

ชุดกฎหมาย Single Gateway กำลังจะคลอดแล้ว....

เครื่องมือชุดแรกของแนวคิด Single Gateway กำลังจะคลอดแล้ว....

มันคือ ชุดกฎหมายความมั่นคงไซเบอร์ ประกอบด้วย.....

1. ร่างพ.ร.บ.ว่าด้วยการรักษาความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์ พ.ศ. ….

2. ร่างพ.ร.บ.คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. …. (ฉบับกระทรวงไอซีทีเสนอ)

3. ร่างพ.ร.บ.ว่าด้วยการกระทำความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ (ฉบับที่..)พ.ศ. ......

>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>

ทรงพร โกมลสุรเดช ปลัดกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศ และการสื่อสาร (ไอซีที) ให้สัมภาษณ์ว่า อุตตม สาวนายน รัฐมนตรีว่าการกระทรวงไอซีทีตั้งเป้าว่าร่างกฎหมายดิจิทัลทั้งหมด 8 ฉบับ (รวมถึงร่างพ.ร.บ.ชุด “มั่นคงไซเบอร์” ทั้ง 3 ฉบับ) ต้องเข้าสู่กระบวนการของสภานิติบัญญัติแห่งชาติให้ได้ภายใน มี.ค. 2559

ภายในปลายปี 2559 (คาดว่า)

อุตตม สาวนายน รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเผยว่า ร่างกฎหมายดิจิทัลทั้ง 8 ฉบับ (รวมถึงร่างพ.ร.บ.ชุด “มั่นคงไซเบอร์” ทั้ง 3 ฉบับ) จะออกมาบังคับใช้เป็นกฎหมายภายในสิ้นปี 2559
ที่มา FB

พลเมืองต่อต้าน Single Gateway : 
Thailand Internet Firewall #opsinglegateway