วันเสาร์, มีนาคม 05, 2559

วาทะประเทศกูป่วย... "เข้าคูหาไม่ได้เอง มาโทษ กปปส.ได้อย่างไร"Credit ภาพจากชาวเน็ต...