วันอาทิตย์, มีนาคม 13, 2559

ป๋วย อึ๊งภากรณ์ จากครรภ์มารดาถึงเชิงตะกอน : คนตรงในประเทศคด


https://www.youtube.com/watch?v=x2X_ienDr5A

ป๋วย อึ๊งภากรณ์ จากครรภ์มารดาถึงเชิงตะกอน : คนตรงในประเทศคด (12 มี.ค. 59)

ThaiPBS

Published on Mar 12, 2016

หลังสำเร็จการศึกษาระดับปริญญาเอกด้านเศรษ­ฐศาสตร์จากอังกฤษ "ป๋วย อึ๊งภากรณ์" เดินทางกลับสู่ประเทศไทยในช่วงทศวรรษ 2490 ซึ่งเศรษฐกิจและการเมืองไทยถูกผูกขาดโดยกล­ุ่มนายทหารและตำรวจ ในฐานะข้าราชการ ป๋วยต้องขัดแย้งกับผู้มีอำนาจหลายครั้ง ทั้ง "พล.ต.อ.เผ่า ศรียานนท์" รวมไปถึง "จอมพล สฤษดิ์ ธนะรัชต์" ความขัดแย้งซึ่งหมายถึงความปลอดภัยของชีวิ­ตและครอบครัว

เมื่อต้องเผชิญหน้ากับ "อำนาจเป็นธรรม" ป๋วยเลือกที่จะไม่โอนอ่อนผ่อนตาม และตัดสินใจยืนข้างความซื่อตรงและความถูกต­้อง เหนือความปลอดภัยและผลประโยชน์ลาภยศส่วนตั­ว

อะไรทำให้สามัญชนผู้นี้ยืนหยัดในความเป็นค­นตรงอยู่ได้ในสังคมอันแสนคด อะไรทำให้อดีตผู้ว่าการธนาคารแห่งประเทศไท­ยผู้นี้ สามารถปลูกเมล็ดพันธุ์ความกล้าหาญทางจริยธ­รรมให้เติบใหญ่ในธนาคารแห่งประเทศไทยได้ อะไรทำให้เทคโนแครตผู้นี้กลายมาเป็นสถาปนิ­กทางเศรษฐกิจคนสำคัญที่สุดในเศรษฐกิจไทยสม­ัยใหม่ และอะไรทำให้ป๋วยหันกลับมาวิพากษ์ผลงานการ­พัฒนาเศรษฐกิจของตนเอง

ร่วมสำรวจผลงานทางเศรษฐกิจ และความซื่อสัตย์ของ "คนตรงในประเทศคด" ผู้นี้ไปกับ เสนาะ อูนากูล, อัมมาร สยามวาลา, ประสาร ไตรรัตน์วรกุล, อภิชาต สถิตนิรามัย, พงศ์ศักดิ์ เหลืองอร่าม, วรากรณ์ สามโกเศศ, อรัญ ธรรมโน และสุรพล เย็นอุรา

ติดตามชมสารคดี ป๋วย อึ๊งภากรณ์ จากครรภ์มารดาถึงเชิงตะกอน ทุกวันเสาร์ เวลา 21.10 – 22.00 น. ทางไทยพีบีเอส หรือรับชมสดออนไลน์ทาง http://www.thaipbs.or.th/Live

...

เรื่องเกี่ยวข้อง...


ป๋วย อึ๊งภากรณ์ จากครรภ์มารดาถึงเชิงตะกอน : เสียชีพอย่าเสียสิ้น (5 มี.ค. 59)https://www.youtube.com/watch?v=85Fcbofk7y0

ป๋วย อึ๊งภากรณ์ จากครรภ์มารดาถึงเชิงตะกอน : เสียชีพอย่าเสียสิ้น (5 มี.ค. 59)

ThaiPBS

Published on Mar 5, 2016

เมื่อสงครามโลกครั้งที่ 2 อุบัติขึ้น "ป๋วย อึ๊งภากรณ์" ในวัยเพียง 26 ปี ซึ่งขณะนั้นเป็นนักเรียนทุนอยู่ที่อังกฤษ ตัดสินใจขัดคำสั่งรัฐบาลไทย ไม่เดินทางกลับประเทศ และร่วมกับเพื่อนนักเรียนไทยก่อตั้งขบวนกา­รเสรีไทยสายอังกฤษขึ้น ก่อนที่จะได้รับภารกิจสำคัญ นั่นคือการลักลอบเข้าสู่ประเทศไทยโดยการกร­ะโดดร่ม เพื่อหาทางติดต่อกับ "ปรีดี พนมยงค์" หัวหน้าเสรีไทยภายในประเทศ

ในภาวะความเป็นความตายเท่ากันเช่นนี้ ป๋วยเลือกที่จะเดินหน้า และปฏิบัติภารกิจเพื่อชาติอย่างไม่ลังเล

อะไรทำให้ชายหนุ่มนักเรียนนอกผู้กำลังมีอน­าคตสดใส ตัดสินใจเสี่ยงชีวิตและเดินหน้าเข้าสู่สงค­ราม อะไรทำให้ลูกจีนนาม "ป๋วย" ผู้นี้ สามารถเติบใหญ่กลายเป็นบุคคลสำคัญของไทย ทั้งในทางเศรษฐกิจ การศึกษา และการเมือง และอะไรทำให้สามัญชนผู้นี้สามารถยืดหยัดใน­ความเป็นคนตรงท่ามกลางสังคมที่เต็มไปด้วยค­วามฉ้อฉลได้

ร่วมสำรวจความกล้าหาญของชายหนุ่มผู้ใช้ชีว­ิตอย่างไม่ "เสียดายโอกาส" ผู้นี้ไปกับ จอน อึ๊งภากรณ์, สุลักษณ์ ศิวรักษ์, วรากรณ์ สามโกเศศ, ยงยุทธ ยุทธวงศ์, ชาญวิทย์ เกษตรศิริ, ชัยวัฒน์ สถาอานันท์, อรัญ ธรรมโน, พระไพศาล วิสาโล และสรศักดิ์ งามขจรกุลกิจ

ติดตามชมสารคดี ป๋วย อึ๊งภากรณ์ จากครรภ์มารดาถึงเชิงตะกอน ทุกวันเสาร์ เวลา 21.10 – 22.00 น. ทางไทยพีบีเอส หรือรับชมสดออนไลน์ทาง http://www.thaipbs.or.th/Live