วันอาทิตย์, มีนาคม 13, 2559

คำถามเด็ด...ทำไมนายทหารใหญ่ๆหลายคน ถึงเออติดนิสัยชี้หน้าประชาชน หรือนักข่าว?
เออ?!?