วันเสาร์, สิงหาคม 04, 2561

คนๆหนึ่ง เจอเมื่อไหร่ ที่ไหน ขอท่านถ่ายภาพได้เลย เข้าใกล้ก็ได้ แอบถ่ายท่าน ท่านก็ยังไม่ว่าเลย ! แต่หากจะถ่ายภาพคนอีกคน ต้องทำความเคารพ ทั้งก่อน และหลังถ่ายภาพ...

คนๆหนึ่ง เจอเมื่อไหร่ ที่ไหน
ขอท่านถ่ายภาพได้เลย เข้าใกล้ก็ได้
แอบถ่ายท่าน ท่านก็ยังไม่ว่าเลย !

แต่หากจะถ่ายภาพคนบ้า
ต้องทำความเคารพ ทั้งก่อน และหลังถ่ายภาพ
ห้ามห้อมล้อม ให้อยู่ห่าง 5 เมตรเป็นอย่างน้อย
ต้องไม่ถ่ายภาพตรงหน้า ขณะอยู่ในห้องรับรอง
ห้ามถ่ายภาพขณะเดินขึ้นหรือลงจากที่สูงเช่นบันได
ห้ามถ่ายภาพขณะรับประทานอาหาร

ให้บันทึกได้ในจุดหรือสถานที่ที่เจ้าหน้าที่ได้จัดไว้
เพื่อความเป็นระเบียบเรียบร้อยและสวยงาม

หากฝ่าฝืนมารยาทข้อควรปฏิบัติ
หรือไม่เชื่อฟังคำแนะนำของเจ้าหน้าที่
จะถูกริบปลอกแขนและห้ามบันทึกภาพ


บรรจบ ขุมทอง

...เรื่องเกี่ยวข้อง...

ประยุทธ์ กำชับตำรวจสันติบาล ถอนข้อกำหนดช่างภาพแสดงความเคารพก่อน-หลังถ่ายภาพ


มารยาทในการถ่ายภาพของช่างภาพสื่อมวลชน (เวอร์ชั่นบิ๊กตู่)


1.ต้องอยู่ในลักษณะเคารพต่อนายกรัฐมนตรีและแสดงความเคารพทั้งก่อนและหลังถ่ายภาพ

2. การแต่งกาย สุภาพบุรุษชุดสูทสากล สุภาพสตรีชุดกระโปรง รองเท้าหุ้มส้น

3.กล้องที่จะนำมาบันทึกภาพต้องผ่านการตรวจและติดแท็ก ที่ได้รับอนุญาตจากตำรวจสันติบาล

4. จะอนุญาตให้เฉพาะช่างภาพที่ลงทะเบียนและติดต่อแผนที่ได้รับอนุญาตเท่านั้น

5.ไม่แสดงกริยาวาจาหรือมารยาทอันไม่สมควร

6.ในการถ่ายภาพควรอยู่ห่างจากนายกรัฐมนตรี 5 เมตรเป็นอย่างน้อย

7. ไม่ควรเบียดเสียดกันถ่ายภาพหรือถ่ายภาพลักษณะยืนค้ำศรีษะผู้อื่นหรือยื่นกล้องถ่ายภาพในลักษณะถ่ายภาพข้ามท่าน

สำหรับข้อควรปฎิบัติในการบันทึกภาพมีดังนี้

1.ต้องไม่ถ่ายภาพตรงหน้า ขณะที่นายกรัฐมนตรีอยู่ในห้องรับรอง

2.ห้ามถ่ายภาพขณะเดินขึ้นหรือลงจากที่สูงเช่นบันได ฯลฯ

3.ห้ามถ่ายภาพขณะรับประทานอาหาร

4.ห้ามออกนอกสถานที่ที่เจ้าหน้าที่จัดไว้ วิ่งตัดหน้า วิ่งลุกลนหรือห้อมล้อมกีดขวางทางเดิน

5.ให้บันทึกได้ในจุดหรือสถานที่ที่เจ้าหน้าที่ได้จัดไว้เพื่อความเป็นระเบียบเรียบร้อยและสวยงาม

6.การใช้ไฟฉายใช้ได้ในทุกโอกาส แต่การถ่ายไฟไม่ควรเกิน 1,500 วัตต์และควรอยู่ห่างจากห้องรับรอง

7.หากฝ่าฝืนมารยาทข้อควรปฏิบัติหรือไม่เชื่อฟังคำแนะนำของเจ้าหน้าที่ จะถูกริบปลอกแขนและห้ามบันทึกภาพ

(https://prachatai.com/journal/2018/08/78116)

...