วันศุกร์, สิงหาคม 10, 2561

"จงอย่ากลัวความล้มเหลว" ฟังข้อคิดผ่านเสียงกำเมือง ของคนดังระดับโลก
https://www.facebook.com/chuchrt/videos/10212490189833710/