วันพุธ, สิงหาคม 08, 2561

ฟังนายกฯ ชี้เเจงหลังประชุม ครม. เรื่องน้ำท่วม-บทบาททหาร-นักการเมืองเดินสายhttps://www.youtube.com/watch?time_continue=8&v=uD7WJQn_uJg


The Daily Dose - ฟังนายกฯ ชี้เเจงหลังประชุม ครม.

VOICE TV 21
Published on Aug 7, 2018

...มีปากก็ใช้พ่นไปเรื่อย ๆ สมองมีเปล่าไม่รู้

105 ประเทศ หรือครึ่งค่อนโลกที่ “ไม่บังคับ” ให้เกณฑ์ทหาร มาเลเซีย ญี่ปุ่น อังกฤษ ฝรั่งเศส เยอรมนี สหรัฐฯ ฟิลิปปินส์ อินเดีย อินโดนีเซีย ปากีสถาน ฯลฯ #ยกเลิกบังคับเกณฑ์ทหาร