วันเสาร์, กรกฎาคม 07, 2561

'อนุสรณ์ เอี่ยมสะอาด' วิเคราะห์วิบากกรรมที่เพื่อไทยเผชิญ + พลังดูดทำกันอย่างไม่สนใจคำสั่ง คสช.
https://www.youtube.com/watch?v=oLq5ortP0E0

LIVE! #TheDailyDose พบกับประเด็น 'อนุสรณ์ เอี่ยมสะอาด' วิเคราะห์วิบากกรรมที่เพื่อไทยเผชิญThe Daily Dose - พลังดูดทำกันอย่างไม่สนใจคำสั่ง คสช.https://www.youtube.com/watch?v=GfibePAJw2g&feature=youtu.be


The Daily Dose - อดีตนายกฯ ทักษิณวิเคราะห์การเมืองไม่ผิดhttps://www.youtube.com/watch?v=rpH9haXGmjI&feature=youtu.be