วันอาทิตย์, กรกฎาคม 22, 2561

การสนับสนุนรัฐประหารถือเป็นเสรีภาพหรือไม่? (หรือถามอีกอย่างหนึ่ง สนับสนุนการปล้นเสรีภาพเป็นเสรีภาพหรือไม่)
อ่านความเห็นและข้อถกเถียงที่...
https://www.facebook.com/suraphotthaweesak/posts/1825375820889082

ooo