วันเสาร์, กรกฎาคม 28, 2561

ภาพทหารอันน่าชื่มชม...
ทอดกายเรียงกันเป็นสะพาน
ให้ชาวบ้านข้ามผ่านพ้นไปได้
ที่เห็นคือทหารลาวโปรดเข้าใจ
ซึ่งไม่ใช่ทหารไทยเผด็จการVisa Khanthap