วันจันทร์, กรกฎาคม 30, 2561

คลิป นี้ไม่ได้เกิดใน "กะลาแลนด์ แดนสนธยา" หญิงวณิพกตาบอด เอาเพลงมาร้องขอทาน อยู่ๆ เจ้าของเพลงผ่านมาพบเข้า เลยมาช่วยร้อง จึงเกิดภาพประทับใจนี้ขึ้น
https://www.facebook.com/459815697767504/videos/572528086496264/

"คลิป นี้เกิดใน Mexico city หญิงวณิพกตาบอด เอาเพลงมาร้องขอทาน อยู่ๆ เจ้าของเพลง ชื่อ Marina ผ่านมาพบเข้า เลยมาช่วยร้อง ประสานเสียงให้ จึงเกิดภาพประทับใจนี้ขึ้น แสดงถึง celebrity คนนึงที่โด่งดังแล้ว แต่ไม่มี ego เลย น่ายกย่อง.