วันจันทร์, กรกฎาคม 09, 2561

การพูดแบบนี้เป็นการดูถูกสำนึกด้านมนุษยธรรมของชาวต่างชาติหรือไม่
...