วันจันทร์, กรกฎาคม 09, 2561

ในขณะประชาชนยังท้นทุกข์ ท่านกลับสุขเสมือนเทพเสพสวรรค์ เพิ่มเงินเดือนเลื่อนตำแหน่งผลแบ่งปัน สมานฉันท์สมาคมจนกลมเกลียว


...


...