วันศุกร์, พฤษภาคม 04, 2561

สไตล์ คสช. สาธารณสุขยึดอำนาจโครงการรักษา ๓๐ บาท

ไอ้ที่บ่นๆ ว่างานหนักเงินน้อยน่ะ แท้จริงปั้นน้ำเป็นตัว แปลงรูปจากน่าตบเป็นหน้าตูบ (ให้สงสาร) ทั้งที่รู้อยู่เต็มหัวตัวเองรับเงินสองทาง แล้วยังของแถม เบ็ดเสร็จ ๒ แสนครึ่งต่อเดือนเนี่ยน้อยเหรอ

ispacethailand.org แจงไว้ “สรุปว่า พล.อ.ประยุทธ์ นั้นมีรายได้จาก ๒ ตำแหน่ง ทั้งนายกฯ และหัวหน้า คสช. ถึงเดือนละ ๒๕๑,๑๘๐ บาท”
 
คือตำแหน่งนายกฯ เงินเดือนเจ็ดหมื่นห้ากว่าๆ บวกเงินเพิ่มพิเศษรายเดือนอีก ๕ หมื่น เป็น ๑๒๕,๕๙๐ บาทต่อเดือน เช่นเดียวกับเงินเดือนตำแหน่งหัวหน้า คสช. บวกเพิ่มวิเศษ ๕ หมื่น รวมแสนสองหมื่นห้าพันเช่นกัน

ร้ายกว่านั้น ที่บอกว่าได้น้อยกว่าพวกนายกฯ และผู้นำประเทศในกลุ่มอาเซียนนั่นก็พูดผิดอีกเหมือนกัน สงสัยแกล้งโง่หรือไม่เจ้าเล่ห์เสียจนตาลาย เพราะจริงๆ แล้วเงินเดือนของพล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา ติดอันดับที่สองรองจากนายกฯ สิงคโปร์คนเดียวเท่านั้น


แสดงว่าเจตนามุสาเพียงแค่ให้ตนดูดี เตรียมตัวครองเมืองอีกรอบด้วยภาพลักษณ์ใหม่อย่างนักการเมืองในระบอบประชาธิปไตย (ครึ่งใบ) โดยไม่สำรวจตัวเองว่าคุณภาพเป็นอย่างที่แอบอ้างมาตลอดจริงหรือไม่

นอกจากฝีมือบริหารห่วยแตกเละเทะแล้วยังการวางแผนข้างหน้าหาดีไม่ได้ เข้าทางบ่อนทำลายความสงบสุขและอยู่ดีกินดีของประชาชน (ไม่รวมข้าราชการและชนชั้นในสังคม)

เหมือนอย่างประเด็นหลักประกันสุขภาพที่กระทรวงสาธารณะสุขกำลังจ่อจะรื้อทำใหม่ให้รัฐบาลจ่ายน้อยลง และส่วนต่างเกินดุลก็ผลักภาระไปให้ประชากรนั้น กลุ่มปกป้องหลักประกันสุขภาพออกมาแฉว่า รัฐบาล คสช.กำลังทำให้ระบบ ๓๐ บาทรักษาทุกโรคถูกควบคุมโดยระบบราชการ
 
นิมิตร์ เทียนอุดม กลุ่มคนรักหลักประกันสุขภาพกล่าวว่า “ขณะนี้รัฐบาลคณะรักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.) กำลังทำในสิ่งที่ตรงข้ามกับสิ่งที่พูดไว้ในเรื่องแผนปฏิรูประบบสาธารณสุข ที่ประกาศในราชกิจจานุเบกษาเมื่อวันที่ ๖ เม.ย. ที่ผ่านมา”

แผนปฏิรูปที่ประกาศเป็น “ระบบสาธารณสุขที่ยึดอำนาจให้ข้าราชการเป็นผู้ชี้ขาดทุกอย่าง และดูแลเฉพาะผลประโยชน์ของพวกพ้องตัวเองเท่านั้น” จากการจะตั้ง “ซุปเปอร์บอร์ดสุขภาพชาติ ยึดและกินรวบทุกบอร์ดสุขภาพ ซุปเปอร์บอร์ดสุขภาพที่ สธ.กำลังจะผลักดันและจะเสนอเข้า ครม.เร็วๆ นี้”

โดยที่โครงสร้างของคณะกรรมการชุดวิเศษสำหรับระบบสุขภาพนี่ มีทั้งสิ้น ๔๕ คน มาจากพวกข้าราชการและข้ารองบู๊ตเกือบทั้งหมด ๔๕ คน มีประชาชนธรรมดาอยู่แค่ ๓ คน ทำให้กลุ่มคนรักหลักประกันสุขภาพออกมารณรงค์ต้านกฎหมายฉบับนี้

อ้างว่า “เป็นสมบัติชิ้นสุดท้ายของประชาชนที่ได้มาจากรัฐบาลที่เป็นประชาธิปไตย เป็นระบบอนาถา ถูกบังคับให้ร่วมจ่ายเมื่อป่วย เพราะคนกลุ่มนี้พูดตลอดเวลาว่า ๓๐ บาทคือภาระประเทศ แต่สวัสดิการของข้าราชการไม่เคยเป็นภาระสำหรับพวกเขา”


ทั้งที่รัฐบาล คสช. ผ่านทาง รมว.สาธารณสุข นำเอาระบบสุขภาพถ้วนหน้าของไทยที่มีชื่อเสียงในระดับโลกว่าเป็น ‘Universal Healthcare’ ดีมากถึงดีที่สุดนี้ ไปโฆษณาหากินกับประชาคมโลก ในการประชุมที่คิวบา

ไปคุยเอาหน้า แต่กลับมาทำอีกอย่างแทบตรงกันข้าม ทั้งเอาเปรียบชาวบ้านและเอาประโยชน์ใส่ตัวแบบนี้ เขาว่าน่าจะเป็นพฤติกรรมแบบ หลอกแดกไปวันๆ