วันเสาร์, กุมภาพันธ์ 03, 2561

ดัชนีประชาธิปไตย 2017 ไทยร่วงยับ!!! ไร้เสรีภาพสื่อ ปกครองกึ่งเผด็จการ!!!


ดัชนีประชาธิปไตย 2017 ไทยร่วงยับ!!! ไร้เสรีภาพสื่อ ปกครองกึ่งเผด็จการ!!!BY BOURNE ON FEBRUARY 2, 2018
Ispace Thailand


อาจจะไม่เกินความคาดเดาของใครหลายคน หลังจากที่มีการเปิดเผยดัชนีประชาธิปไตยในปี 2017(Democracy Index 2017) จัดทำโดย The Economist Intelligence Unit(EIU) ที่ปรากฎว่าอันดับด้านเสรีภาพและประชาธิปไตยของไทยนั้นตกต่ำลงอย่างต่อเนื่อง 


รายงานดัชนีประชาธิปไตยในปี 2017 เป็นสำรวจเสรีภาพ และประชาธิปไตย ใน 165 ประเทศ 2 ดินแดนปกครองพิเศษทั่วโลก ซึ่งมีการจัดทำทุกปี โดยมุ่งเน้นไปที่การสำรวจด้าน กระบวนการเลือกตั้งโดยเสียงส่วนใหญ่ การทำงานของภาครัฐ การมีส่วนร่วมทางการเมือง วัฒนธรรมทางการเมือง และ เสรีภาพของประชาชน

ในปี 2017 นี้ ประเทศที่มีคะแนนด้านประชาธิปไตยและเสรีภาพเป็นอันดับ 1 คือ นอร์เวย์ มีคะแนนรวมสูงถึง 9.87 ในขณะที่ประเทศที่ได้อันดับที่ 167(มีประชาธิปไตยและเสรีภาพตกต่ำที่สุด) คือ เกาหลีเหนือ ได้คะแนนไปเพียง 1.08 เท่านั้น สำหรับประเทศไทยในปีนี้ ก็มีอันดับที่ตกต่ำลงจากปี 2016 โดยในปี 2017 ประเทศไทยอยู่ในอันดับที่ 107 ได้คะแนนไปเพียง 4.63 จากเดิมที่อยู่ในอันดับที่ 100 โดยจัดอยู่ในกลุ่มประเทศที่มีการปกครองกึ่งเผด็จการ


โดยคะแนนที่ตกต่ำเป็นอย่างมากของไทย คือ กระบวนการเลือกตั้งโดยเสียงส่วนใหญ่ ที่ได้คะแนนไปเพียง 3 คะแนนเท่านั้น ซึ่งก็น่าจะเป็นผลมาจากการที่ประเทศไทยนั้นยังไม่มีท่าทีว่าจะมีการจัดการเลือกตั้งทั่วไป เพื่อให้ได้รัฐบาลที่เป็นตัวแทนจากประชาชนนั่นเอง

นอกจากนี้หากพิจารณาจากคะแนนและอันดับทางประชาธิปไตยของไทยนั้น จะเห็นได้ว่านับตั้งแต่ปี 2557 หรือนับตั้งแต่มีการรัฐประหารรัฐบาลที่มาจากการเลือกตั้ง โดยกองทัพภายใต้ชื่อคณะคสช. ประเทศไทยก็มีคะแนนที่ตกต่ำลงเรื่อยๆ จากปี 2556 ที่มีคะแนนสูงถึง 6.25 เป็น 5.39 ในปี 2557 ก่อนจะตกลงเป็น 5.09 ในปี 2558 4.92 ในปี 2559 และล่าสุด 4.63 ในปี 2560

ในขณะที่เมื่อมีการแยกกลุ่มเป็นกลุ่มประเทศในเอเชีย และออสเตรเลีย ซึ่งมีจำนวน 27 ประเทศ พบว่าประเทศไทยก็ยังมีคะแนนตกต่ำอยู่ในอันดับที่ 20 จากทั้งหมด 27 ประเทศ เป็นรองแม้แต่ประเทศติมอร์ตะวันออก มองโกเลีย บังคลาเทศ เนปาล ภูฏาน และปาปัวนิวกินี

ที่น่าสนใจอีกดัชนีก็คือ ดัชนีด้านเสรีภาพสื่อ ซึ่งประเทศที่มีอันดับเสรีภาพสื่อมากที่สุดในโลกมีถึง 10 ประเทศที่ได้คะแนนในดัชนีนี้ไปเต็ม 10 คะแนน ได้แก่ ออสเตรเลีย แคนาดา เดนมาร์ก ฟินแลนด์ ไอซ์แลนด์ ไอร์แลนด์ ลักเซมเบิร์ก นิวซีแลนด์ สวีเดน และอเมริกา

สำหรับประเทศไทยนั้น ได้รับอันดับที่ 121 ร่วม มีคะแนนเพียง 4 คะแนน จัดอยู่ในกลุ่มประเทศไร้เสรีภาพสื่อ ร่วมกับประเทศต่างๆ เช่น ภูฐาน แคเมอรูน คองโก คูเวต อียิปต์ พม่า แทนซาเนีย และกาบองผลการจัดอันดับในปีนี้ และปีก่อนๆนั้น ถือเป็นภาพสะท้อนที่ชัดเจนของสถานการณ์ด้านสิทธิ เสรีภาพ และประชาธิปไตยของประเทศไทย คำถามก็คือ วันนี้ประเทศไทยกำลังเดินไปอย่างถูกทางแล้วหรือไม่? การเข้ามาของรัฐบาลคสช. ตามคำกล่าวอ้างแล้วนอกจากจะเพื่อแก้ไขปัญหา คืนความสุขแล้ว ยังมาเพื่อสร้างประชาธิปไตย แต่ด้วยดัชนีเสรีภาพและประชาธิปไตยที่ตกต่ำลงอย่างต่อเนื่องไม่มีท่าทีว่าจะดีขึ้นนับตั้งแต่รัฐบาลคสช. เข้ามาสู่อำนาจ มันจะสามารถนำพาไปสู่การเป็นประชาธิปไตยได้อย่างไร???


Reference

http://www.eiu.com

https://www.isranews.org/isranews-news/63230-index.html