วันพฤหัสบดี, มกราคม 11, 2561

อึ้ง! ข้อมูล "WEF" World Economic Forum - The Global Competitiveness Report การศึกษาไทยรั้งท้ายอาเซียน (ปี2012-2013) เแพ้ลาว-เขมร (2013-2014)

"WEF" World Economic Forum - The Global Cometitiveness Report 2012-2013
เสนอในรายการข่าวข้นคนเนชั่น ประจำวันที่ 3 กันยายน 2556

-เสนอ... อึ้ง!การศึกษาไทยรั้งท้ายอาเซียน ที่ประชุมศก.โลก "WEF" World Economic Forum - The Global Cometitiveness Report 2012-2013 จัดอันดับการศึกษาไทยรั้งท้ายอาเซียน ชี้เด็กไทยคิดไม่เป็น "จาตุรนต์" สั่งทำการบ้านด่วน ก่อนปรับการศึกษาทั้งระบบ

นายภาวิช ทองโรจน์ ผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำกระทรวงศึกษาธิการ (ศธ.) เปิดเผยว่า สำหรับประเทศที่มีคุณภาพการศึกษาดีที่สุดในกลุ่มอาเซียนเรียงตามลำดับที่ดีที่สุด ดังนี้ อันดับ 1.ประเทศสิงคโปร์ อันดับ 2.ประเทศมาเลเซีย อันดับ 3.ประเทศบรูไน ดารุสซาลาม อันดับ 4.ประเทศฟิลิปปินส์ อันดับ 5.ประเทศอินโดนีเซีย อันดับ 6.ประเทศกัมพูชา อันดับ 7.ประเทศเวียดนาม และอันดับ 8.ประเทศไทย

รายงาน WEF ปีต่อมา 2013-2014
ดร. สมเกียรติ อ่อนวิมล นำออกรายการ TPBS กล่าวว่าน่าตกใจมาก เพราะปีนี้อันดับไทยไทยเริ่มแพ้ลาวแล้ว !

ผล WEF ปีต่อมา 2013-2014
ไทยอยู่ในอันดับ 8
แพ้ ลาว อันดับ 6
แพ้ เขมร อันดับ 7

ที่มา FB

ต่อตระกูล ยมนาค