วันพุธ, มกราคม 03, 2561

Journalists not lapdogs - Prayuth asks press to promote Govt's work (Haha)Gen. Prayuth Chan-ocha speaks to journalists Tuesday at the Government House.


PRAYUTH ASKS PRESS TO PROMOTE GOVT’S WORK


By Pravit Rojanaphruk, Senior Staff Writer
Khaosod English
January 2, 2018


BANGKOK — The press should promote the government’s work, report positive news and enable all sides to talk with one another, junta leader Gen. Prayuth Chan-ocha said on Tuesday.

Prayuth made the remarks Tuesday at the Government House in a meeting with journalists on his first day of work of the year.

Prayuth said the press must understand that some of the government’s work takes time, as many problems overlap. He vowed to work harder in 2018, however.

“I would like to ask the press to promote what can be achieved. And whatever people’s desires are, just communicate them to us… I insist I never have a problem with the press,” he said.

“Please make the new year, the year of happiness because in the past year we were in a state of sorrow the whole year. And before that we had been caught up with chaotic problems for a decade.”

Prayuth was referencing King Bhumibol’s death and cremation and the decade-long political feuds which saw deaths on the streets related to protests, crackdowns and two coups – the latest in 2014.

Prayuth urged journalists to consider how they could collaborate and foster national reconciliation in 2018.

“The press plays an important role in enabling everyone to meet and discuss,” said Prayuth.

He then gave non-specific examples of television programs causing division in society by allowing people to argue on air about small issues, leading the majority of the public to judge who is at fault.

“The press must be careful in presenting [such programs]. But I can’t interfere because it’s a business that must compete for people’s attention.”

He then vaguely said the media has the power absolve those guilty of crimes in the eyes of the public, “causing problems to the judicial system.”


ooo
เม้นท์สื่อ !!

"บิ๊กตู่" ไม่ชอบ รายการ"ดีเบต" ไร้สาระ ไม่ประเทืองปัญญา โต้เถียงกันในเรื่องเล็กน้อย ขอเสนอข่าว ความสุข เพราะคนไทยเศร้ามาทั้งปี แถมบ้านเมืองวุ่นวายมา10ปี/ยัน ไม่มีปัญหากับสื่อ แต่อยากขอช่วย PR งานรัฐบาล เชื่อปี61นี้ จะเห็นผล ชี้ ปชช.อยากให้แก้ปัญหาเร็วๆ แต่ถ้าเร็ว มากเกินไปจะเสียหาย

พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี และหัวหน้าคสช. กล่าวว่า ฃอฝากสื่อมวลชนว่า หากไม่มีเรื่องราวสำคัญ ก็ขอให้เสนอแต่สิ่งดีๆ สิ่งที่เป็นความสุข อย่างน้อยก็ช่วงเวลาของปีใหม่ และเชื่อว่าต่อไปก็จะดีขึ้น

ผลต่างๆของการทำงานของรัฐบาล ก็จะปรากฎออกมาเรื่อยๆ แต่ยอมรับว่าไม่เร็วเพราะเป็นเรื่องการแก้ปัญหาของประเทศซึ่งหลายอย่างมีความทับซ้อน รัฐบาลต้องรับผิดชอบทุกอย่าง และจะพยายามทำให้เร็วขึ้น แต่ถ้าเร็วมากเกินไปจะเสียหาย หลายคนอยากให้แก้เร็วๆ

สิ่งที่ผมมุ่งมั่นในปีหน้าว่า จะทำงานให้มากขึ้น แต่ก็อย่างว่า เรามีคนจำนวนมาก การจะแก้ปัญหาหลายอย่าง บางเรื่องก็มีความทับซ้อนกัน

“ต้องฝากสื่อช่วยกันประชาสัมพันธ์ด้วยว่าเรื่องไหนทำได้ก่อน หรือหลัง หรือประชาชนมีความต้องการอะไร ก็สื่อเข้ามารัฐบาลจะได้บอกได้ เพราะบางครั้งเราไม่ทราบว่าประชาชนมีข้อสงสัยตรงไหน เพราะหากไม่เข้าใจก็จะกลายเป็นความไม่เข้าใจกัน

ผมยืนยันว่าผมไม่เคยมีปัญหาอะไรกับสื่อ ขอให้ช่วยกันทำปีใหม่ ปีนี้เป็นปีแห่งความสุข เพราะปีที่ผ่านมาเราอยู่ในภาวะเศร้าโศกเสียใจมาตลอดทั้งปี

ก่อนหน้านั้นก็มีปัญหาความวุ่นวาย มาเป็นสิบปี หลังจากปีใหม่ขอให้ช่วยกันคิดว่าเราจะร่วมมืออย่างไร ถือเป็นความปรองดองของคนในชาติ ซึ่งสื่อถือมีส่วนสำคัญ ทำให้ทุกคนสามารถพบปะ พูดคุย ไปมาหาสู่กันได้ ไปไหนก็ได้”

ปีใหม่นี้อยากให้สื่อมวลชน ช่วยกันลดปัญหาการใช้ความรุนแรงในสังคมไทย เพราะบางครั้งการจัดรายการข่าว โดยให้คนโต้เถียงกันในเรื่องเล็กน้อย ที่คนไม่กี่คนทะเลาะกัน จะเป็นปัญหา เพราะคนส่วนใหญ่ได้ตัดสินไปแล้วว่าใครถูกผิด จากนั้นเมื่อตำรวจตัดสิน ก็บอกว่าไม่ตรงตามหลักฐาน กลายเป็นว่าตำรวจผิด ดังนั้นสื่อมวลชน ควรระวังในการนำเสนอ

“ผมเข้ามายุ่งไม่ได้อยู่แล้ว เพราะเป็นการประกอบธุรกิจที่ต้องมีการแข่งขันให้คนมาสนใจ และคนไทยสนใจเรื่องแบบนี้ ผมว่าการนำเสนอแบบนี้ ไม่ประเทืองปัญญา ไปให้ความสำคัญกับเรื่องไม่มีสาระเท่าไหร่ เป็นเรื่องส่วนตัวที่กฎหมายต้องเข้าไปจัดการ แต่เอามาดีเบต ทำให้คนผิดกลายเป็นถูก ทำให้กระบวนการยุติธรรมมีปัญหา ผมไม่ได้ต่อว่าใคร ไม่ไปก้าวล่วงสื่ออยู่แล้ว ท่านมีสิทธิ์ของท่านตามปกติ” นายกฯ กล่าว
...

แจงเหตุ "นักข่าวทำเนียบฯ"งดตั้งฉายา"บิ๊กตู่-รัฐบาล คสช." แม้จะอยู่มา3 ปีแล้ว ชี้ มีข้อจำกัดทางกฏหมาย สถานการณ์ บรรยากาศยังไม่ปกติ หวั่นถูกขยายผล ทางการเมือง จนตกเป็นเครื่องมือ

ผู้สื่อข่าวประจำทำเนียบรัฐบาล ชี้แจงกรณีการงด ตั้งฉายา รัฐบาล - นายกรัฐมนตรี และรัฐมนตรี ประจำปี 2560 ว่า ตามที่ผู้สื่อข่าวประจำทำเนียบรัฐบาลมีธรรมเนียมปฏิบัติในการตั้งฉายาของรัฐบาล นายกรัฐมนตรี และรัฐมนตรี ในช่วงปลายปี เพื่อสะท้อนการทำงานของคณะรัฐมนตรีในรอบปี

แม้รัฐบาลปัจจุบัน ที่ไม่ได้มาจากการเลือกตั้ง จะบริหารราชการแผ่นดินมานานแล้วกว่า 2 ปี แต่จากการหารืออย่างรอบด้าน ผู้สื่อข่าวประจำทำเนียบรัฐบาล จึงมีมติงดตั้งฉายารัฐบาลและรัฐมนตรีประจำปี 2560

ซึ่งนอกจากจะเป็นหลักปฏิบัติตามธรรมเนียมที่ยึดกันมา ยังมีข้อจำกัดทางข้อกฎหมายและบรรยากาศการเมืองในภาวะที่ยังถือว่าไม่ปกติ

ทั้งยังมีความเห็นว่าหากมีการตั้งฉายารัฐบาล นายกรัฐมนตรี และรัฐมนตรี อาจถูกนำไปขยายความขัดแย้ง เชื่อมโยง หรือขยายผลในทางการเมือง จนตกเป็นเครื่องมือของฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งได้

ทั้งนี้ หลักปฏิบัติที่ผู้สื่อข่าวประจำทำเนียบรัฐบาลปฏิบัติสืบต่อกันมาตั้งแต่เริ่มแรก ว่าจะไม่มีการตั้งฉายารัฐบาล นายกรัฐมนตรี และรัฐมนตรีประจำปี กรณีที่เป็นรัฐบาลรักษาการ ภายหลังนายกรัฐมนตรีประกาศยุบสภา หรือกรณีที่เกิดการเปลี่ยนแปลงจนรัฐบาลยังทำงานไม่ครบปี

กรณีรัฐบาลที่มาจากการยึดอำนาจหรือรัฐประหาร และกรณีสถานการณ์บ้านเมืองที่อยู่ในภาวะไม่ปกติ

ซึ่งการงดตั้งฉายารัฐบาลและรัฐมนตรีประจำปีของผู้สื่อข่าวประจำทำเนียบรัฐบาลเคยเกิดขึ้นมาแล้วหลายครั้ง อาทิ ในปี 2549-2550 รัฐบาล พล.อ.สุรยุทธ์ จุลานนท์ ที่มาจากการรัฐประหาร ในปี 2551 รัฐบาลนายสมัคร สุนทรเวช รัฐบาลนายสมชาย วงศ์สวัสดิ์ และรัฐบาลนายอภิสิทธิ์ เวชชาชีวะ เนื่องจากการเปลี่ยนแปลงรัฐบาล ในปี 2556 รัฐบาลนางสาวยิ่งลักษณ์ ชินวัตร เนื่องจากมีการประกาศยุบสภา ในปี 2557 รัฐบาล พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา ที่มาจากการรัฐประหาร
Wassana Nanuam

ooo