วันจันทร์, มกราคม 08, 2561

แชร์คำทำนาย อนาคตเฮียตือ ณ.ฮาวาย ที่อาจเป็นได้... หลังดวงตกเฮียตือ ณ.ฮาวาย ซึ่งตอนนี้ดวงตก
กูว่า มึงเปลี่ยนอาชีพไปเปิดร้านขายนาฬิกาดีกว่าSa-nguan Khumrungroj added 2 new photos.