วันพุธ, มกราคม 10, 2561

ถึงวันนี้ เสียงประชาชนในการเลือกตั้ง ไม่สามารถเลือกผู้ปกครองได้อีกแล้ว เพราะ คมช. ใช้ม็อบ +ทหาร +องค์กรอิสระ +ตุลาการภิวัฒน์ +ส.ว. +ส.ส. +สือ เอาเปรียบประชาชน ประชาชนจะต่อกรได้อย่างไร... ชวนอ่านบทความของ มุกดา สุวรรณชาติ

รัฐธรรมนูญ 2560

ใส่ความได้เปรียบของผู้มีอำนาจทุกยุคมารวมไว้
แถมด้วยกรรมการยุทธศาสตร์…
และอย่าฝันว่าจะแก้ไขได้?
----------------------------------
ถึงวันนี้ เสียงประชาชนในการเลือกตั้ง ไม่สามารถเลือกผู้ปกครองได้อีกแล้ว ประชาชนต้องใช้ความสามัคคี กำลัง ความสามารถ เปลี่ยนแปลง แก้ไข เพื่อชีวิตตัวเองและลูกหลาน
----------------------------------

https://www.matichonweekly.com/column/article_74492
------------------------
#FREETHAI


Narong Nara‎ to ท่านลอร์ด แห่งเสรีไทยooo