วันจันทร์, มกราคม 08, 2561

'สุรชาติ บำรุงสุข' วิเคราะห์ การเมืองไทย61 ปีแห่งความเข้มข้น! -คำสัญญา ประยุทธ์ชาย3โบสถ์?
https://www.facebook.com/matichonweekly/videos/1960412920652711/