วันเสาร์, มกราคม 06, 2561

ขอให้รัฐบาลตอบคำถามว่า ทำไมถึงห้ามพนักงานรัฐชาร์จแบตมือถือในที่ราชการ 100 คนชาร์จมือถือ ทุกวันจะตกปีละ 1387 บาท ขนาดที่นายพลแดกคาเวีย กระบุกละ 25000 บาท /มื้อ
สรุปคือ 100 คนชาร์จมือถือ ทุกวันจะตกปีละ 1387 บาท ขนาดที่นายพลแดกคาเวีย กระบุกละ 25000 บาท /มื้อ หากนายพลไม่แดกคาเวีย พนักงานรัฐสามารถชาร์จไฟเพื่อการสื่อสารทำงานได้ถึง 17 ปีกับอีกราว 8เดือน”

ดังนั้นขอให้รัฐบาลตอบคำถามว่า ทำไมถึงห้ามพนักงานรัฐชาร์จแบตมือถือในที่ราชการ แต่เสือกไม่ห้ามนายพลบินไปต่างประเทศ แล้วแดกคาเวียร์ ตรรกะแบบนี้ช่วยรัฐประหยัดงบประมาณตรงไหน


Wasu Khamhom shared ฟิสิกส์แม่งเถื่อน's video.

...

เรื่องเกี่ยวข้อง...

ค้านประกาศ สธ.ห้ามชาร์จมือถือที่ทำงาน

ประชาไท