วันอังคาร, มิถุนายน 06, 2560

ชวนฟัง ศ.ดร.เกษียร เตชะพีระ "Thailand กี่จุดศูนย์? พิเคราะห์สังคม-การเมือง" (TCIJ School)https://www.facebook.com/tcijthai/videos/1338796539509199/

#TCIJSchoolSeason4

(คลิป) ถ่ายทอดสดการบรรยาย "Thailand กี่จุดศูนย์? พิเคราะห์สังคม-การเมือง" โดย ศ.ดร.เกษียร เตชะพีระ

TCIJ School Season # 4 ถอดรื้อมายาคติ ปรับความคิด เปลี่ยนความรู้ สู่การเพิ่มศักยภาพ ในหลักสูตรพิเศษ Deconstruct + Journalist Skill 4-18 มิถุนายน 2560 ที่จังหวัดเชียงใหม่