วันอังคาร, กุมภาพันธ์ 07, 2560

ตังหมด ไม่หมด ? ใบตองแห้ง On Air : 'ดรามาเรื่องเงินคงคลัง ถังแตกจริงไหม'
https://www.facebook.com/VoiceTVonline/videos/10156089972024848/

.....

เวอร์ชั่น Youtube

ใบตองแห้ง ON AIR 7-2-2017


https://www.youtube.com/watch?v=CSiY8pJ2T00

SHTV

Published on Feb 7, 2017
'ดรามาเรื่องเงินคงคลัง ถังแตกจริงไหม'
https://www.facebook.com/VoiceTVonline/