วันจันทร์, กุมภาพันธ์ 06, 2560

In Her View คำผกา สัมภาษณ์ ดร.พวงทอง ภวัครพันธุ์ 'ปรองดองอย่างไรไม่กลายเป็นเกี้ยเซี้ย'
https://www.youtube.com/watch?v=Z-hZUl9kmuc

BeerNoDrinK

Published on Feb 6, 2017

รายการ In Her View ประจำวันที่ 6 กุมภาพันธ์ 2560 Voice TV

ปรองดองหรือเกี้ยเซี๊ย ลดความขัดแย้งเลี่ยงความรุนแรงไม่อาจมองข้ามการมีส่วนร่วมของประชาชน “คำ ผกา” สัมภาษณ์ ดร.พวงทอง ภวัครพันธุ์ แห่งรัฐศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 

ooo

ปรองดองอย่างไรไม่กลายเป็นเกี้ยเซี้ย

รายการ In Her View ประจำวันที่ 6 กุมภาพันธ์ 2560

ปรองดองหรือเกี้ยเซี๊ย ลดความขัดแย้งเลี่ยงความรุนแรงไม่อาจมองข้ามการมีส่วนร่วมของประชาชน “คำ ผกา” สัมภาษณ์ ดร.พวงทอง ภวัครพันธุ์ แห่งรัฐศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ค้นหาทางออกเพื่ออยู่ร่วมกันบนความแตกต่าง มาร่วมวิเคราะห์สังคมผ่านประเด็นนี้กับ คำ ผกา ใน In Her View

ที่มา 
http://shows.voicetv.co.th/inherview/459399.html