วันศุกร์, กุมภาพันธ์ 10, 2560

ภาวะวิปริต... คสช. บิดเบือนข่าวแต่ชาวบ้านรู้ทัน นานวันไปอันตรายยิ่ง! (เรื่องการแต่งตั้งสังฆราช เงินคงคลังลด etc), สส.สุนัย, 9 ก.พ. 2560 - รายการจาก Voice of Thailand VOThttps://www.youtube.com/watch?v=Ax3Cm8laHkk

ภาวะวิปริต, คสช. บิดเบือนข่าวแต่ชาวบ้านรู้ทัน, นานวันไปอันตรายยิ่ง!, สส.สุนัย, 9 ก.พ. 2560


Streamed live 7 hours ago

ดาวน์โหลดไฟล์ mp3 ได้จาก http://www.mediafire.com/file/x54dbqp... หรือ https://www.4shared.com/web/directDow...
ดาวน์โหลดวีดีโอต้นฉบับไฟล์ได้จาก http://www.mediafire.com/file/lt1r1ct... หรือ https://www.4shared.com/web/directDow...
หัวข้อ: ภาวะวิปริต, คสช.บิดเบือนข่าวแต่ชาวบ้านรู้ทัน, นานวันไปอันตรายยิ่ง!
รายการ "เกาะติดคิดทันข่าว", 9 ก.พ. 2560
วิทยากร: สส.ดร.สุนัย จุลพงศธร
ผู้ดำเนินรายการ: สุกิจ ทรัพย์เอนกสันติ
สถานีเสียงประชาชนไทย, Voice of Thailand (VOT), ชิคาโก สหรัฐอเมริกา