วันศุกร์, กุมภาพันธ์ 10, 2560

กำลังใจจากพ่อๆ แม่ๆ กลุ่มอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมนามูล-ดูนสาด ถึงไผ่ ดาวดิน
https://www.facebook.com/NewEsaan/videos/1344573962252037/

กำลังใจจากพ่อๆ แม่ๆ กลุ่มอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมนามูล-ดูนสาด ถึงไผ่ ดาวดิน

ขบวนการอีสานใหม่ New E-Saan Movement was live.