วันศุกร์, กุมภาพันธ์ 03, 2560

เทปสดตรงจากการเวิร์คชอปว่าด้วยความยุติธรรมในระยะเปลี่ยนผ่านในเอเชียที่กัมปงดามัย - Deep South Watch

สดตรงจากการเวิร์คชอปว่าด้วยความยุติธรรมในระยะเปลี่ยนผ่านในเอเชียที่กัมปงดามัย #Bali

#สนทนาดามัย
#TransitionalJustice
#ความยุติธรรมในระยะเปลี่ยนผ่านคืออะไร
#เปลี่ยนอะไร
#ยุติอะไร
#ต้องผ่านอะไร
https://www.facebook.com/173200599359779/videos/1504394569573702/?hc_location=ufi