วันเสาร์, กุมภาพันธ์ 18, 2560

"ดร.โกร่ง" ชี้ สัญญาณเศรษฐกิจขาลง
https://www.youtube.com/watch?v=Vt0NTTHdB6M

"ดร.โกร่ง" ชี้ สัญญาณเศรษฐกิจขาลง

SHTV

Published on Feb 18, 2017

WAKE UP THAILAND Weekends - VoiceTV21 @Voice_TV

.....

เรื่องเกี่ยวข้อง...

สัญญาณเศรษฐกิจขาลง : โดย วีรพงษ์ รามางกูร

มติชนออนไลน์