วันอาทิตย์, กุมภาพันธ์ 19, 2560

พลโลก"ไร้ศาสนา"แซงหน้า"พุทธศาสนิกชน"โอกาสแห่งสันติภาพหรือสงคราม? + นักศาสนวิทยา เสนอแยก"คณะสงฆ์"ออกจาก"กษัตริย์"ก่อนปฎิรูปให้พ้นการเมืองhttps://www.youtube.com/watch?v=mGzIVfkU-L4

พลโลก"ไร้ศาสนา"แซงหน้า"พุทธศาสนิกชน"โอกาสแห่งสันติภาพหรือสงคราม?

jom voice


Published on Feb 18, 2017

ดร.ศิลป์ชัย เชาว์เจริญรัตน์ นักวิชาการศาสนวิทยา ให้สัมภาษณ์ Thaivoice เกี่ยวกับแนวโน้ม คนไร้ศาสนา(Atheist)ที่มีจำนวนมากขึ้นเป็นอันดับ 3 รองจากคริสต์ อิสลาม และมากกว่าคนที่นับถือศาสนาพุทธ ผลสำรวจจากพลเมืองทั่วโลกครั้งล่าสุดว่า มาจากหลายปัจจัยเช่น ไม่ตอบโจทย์ชีวิตจากศาสนาที่เคยนับถือ เห็นความขัดแย้งกันเองภายในศาสนา ผิดหวังบุคคลในศาสนา หรือเกิดมาในบรรยากาศที่ไม่เคร่งครัดเรื่องศาสนา รวมไปถึงความเจริญก้าวหน้าทางวิทยาศาสตร์ที่พิสูจน์ความเป็นจริงของชีวิตบางอย่าง รวมไปถึง สภาพสังคมและการเมืองที่ให้ความสำคัญเรื่อง สิทธิมนุษยชน เสรีภาพ ความเป็นประชาธิปไตยมากยิ่งขึ้น อย่างไรก็ตาม คนไร้ศาสนามีหลากหลายรูปแบบ ทั้งไม่เชื่อว่ามีพระเจ้า เชื่อในพระเจ้าหลายองค์ ไม่เชื่อว่าพระเจ้าสร้างโลก หรือเชื่อในสิ่งดี ๆ ของทุกคำสอนในทุกศาสนาถ้าสอดคล้องกับการแสวงหาของตัวเอง สำหรับสังคมไทย ถ้าจะประกาศตัวอย่างเป็นทางการว่าเป็นคนไร้ศาสนา จะส่งผลต่อสถานะทางสังคม อาจจะส่งผลต่ออาชีพการงาน เพราะสังคมไทยมองคนไร้ศาสนา เป็นคนไม่ดี ไม่มีศิลธรรม และลักษณะวีถีของสังคมไทยส่วนใหญ่ จะบังคับให้นับถือศาสนา ซึ่งหลักคุณธรรมพื้นฐานของคนไร้ศาสนาคือ หลักศิลธรรมและความยุติธรรมตามธรรมชาติ หรือที่เรียกว่า เอาใจเขามาใส่ใจเรา อย่างไรก็ตาม ไม่สามารถยืนยันได้ว่าหากมีคนไร้ศาสนาเพิ่มมากขึ้น จะนำพาให้โลกเกิดสันติภาพ หรือภาวะความสับสนวุ่นวาย แต่อย่างน้อยจะช่วยลดความขัดแย้งด้วยสาเหตุของศาสนาลงไปได้มาก

ooo

เรื่องเกี่ยวเนื่อง

นักศาสนวิทยา เสนอแยก"คณะสงฆ์"ออกจาก"กษัตริย์"ก่อนปฎิรูปให้พ้นการเมืองhttps://www.youtube.com/watch?v=idaD6rvXkco

jom voice

Published on Feb 18, 2017

ดร.ศิลป์ชัย เชาว์เจริญรัตน์ นักวิชาการศาสนวิทยา ให้สัมภาษณ์ Thaivoice (ตอนจบ ) เกี่ยวกับผลกระทบต่อคณะสงฆ์และรัฐบาลกรณีวิธีการจัดการกับวัดพระธรรมกาย และแนวทางปฎิรูปคณะสงฆ์ให้พ้นจากอำนาจการเมืองว่า เป็นเรื่องที่ยากมาก ที่จะแยกศาสนาออกจากรัฐในทันที เพราะสถาบันสงฆ์ผูกติดกับอำนาจโครงสร้างอำนาจรัฐมายาวนาน หากจะแก้ปัญหาเพื่อการปฎิรูปให้คณะสงฆ์และพุทธศาสนา รอดพ้นจากอำนาจฝ่ายการเมือง อันดับแรกต้อง แยกคณะสงฆ์ออกจากพระราชอำนาจ อาจจะเกี่ยวพันในเชิงพระราชพิธี หรือพระราชประเพณีได้แต่ต้องไม่ให้ พระมหากษัตริย์มีพระราชอำนาจในการบริหารจัดการในองค์กรคณะสงฆ์ เช่นการแต่งตั้งสมเด็จพระสังฆราช การแต่งตั้งสมณศักดิ์ ปล่อยให้คณะสงฆ์บริหารจัดการกันเอง และลดความไม่เป็นธรรมระหว่างนิกาย ควรแยกให้ธรรมยุติกับมหานิกายบริหารจัดการกันเอง อาจมีสมเด็จพระสังฆราชสองพระองค์ก็ได้โดยแต่งตั้งกันเอง จากนั้นถึงไปสู่การบริหารองค์กรคณะสงฆ์โดยรวมทั้งประเทศ หากไม่เช่นนั้นแล้ว ปัญหาวงการคณะสงฆ์ไทย จะเรื้อรังและสร้างปัญหาสร้างความแตกแยกไม่จบสิ้น

.....

เด็ดดวงแก้ว"ธรรมกาย"สะเทือน"คณะสงฆ์-พุทธศาสนา"ไทย
https://www.youtube.com/watch?v=xZSvJneuE14

jom voice

Published on Feb 17, 2017

ดร.ศิลป์ชัย เชาว์เจริญรัตน์ นักวิชาการศาสนวิทยา ให้สัมภาษณ์ Thaivoice (ตอนที่ 1) เกี่ยวกับการบุกจับอดีตเจ้าอาวาสวัดพระธรรมกายและการเอาผิดกับวัดพระธรรมกายในหลายร้อยข้อหาว่า สังคมส่วนใหญ่ต้องการให้รัฐดำเนินการกับวัดพระธรรมกาย แต่วิธีการดำเนินการของรัฐบาลก็ปฎิเสธไม่ได้ว่ามีเจตนาทางการเมือง จึงทำให้ถูกมองว่าเป็นการกลั่นแกล้ง แม้ว่าที่ผ่านมา ธรรมกาย ก็พยายามขยายบทบาทและอิทธิพลให้กลายเป็นสิ่งที่หวาดระแวงต่ออำนาจรัฐ อย่างไรก็ตามแม้ว่า พระธัมมชโย จะพ้นออกจากวัด แต่หลักคำสอน แนวคิดความเชื่อที่ถ่ายทอดกันมาอย่างดี ก็ยังดำเนินต่อไป และครั้งนี้ คณะสงฆ์ รวมทั้งพุทธศาสนาในประเทศไทยได้รับผลกระทบมากที่สุดทั้งในระดับประเทศ และระดับโลก นำมาซึ่งความไม่มั่นคงของสถาบันสงฆ์และศาสนาพุทธในประเทศไทย และอาจจะนำไปสู่การปฎิรูปในที่สุด ( ตอนที่ 2..ดร.ศิลป์ชัย จะวิเคราะห์แนวทางการแยกศาสนา ออกจากรัฐ ทำได้หรือไม่อย่างไร ...โปรดติดตาม)