วันอาทิตย์, กุมภาพันธ์ 05, 2560

อ่านกวี โองการแช่งคนทำลายแม่น้ำโขง โดยกลุ่มศิลปิน โครงการศิลปะชุมชน ก่อนกิจกรรม ฮอมบุญ ฮอมปอย หยุดระเบิดแก่งแม่น้ำโขง อ.เชียงของ จ.เชียงราย
https://www.facebook.com/thapanee.ietsrichai/videos/1408914265795147/