วันพุธ, กันยายน 07, 2559

ดูคลิป เจ้าหน้าที่ สหประชาชาติ มาดูงานทีอยู่อาศัยโลกที่ป้อมมหากาฬ - "ชุมชนป้อมมหากาฬ Live"https://www.facebook.com/157651854267254/videos/1272037916161970/