วันพุธ, กันยายน 07, 2559

วาทะเด็ด... พลังอำนาจของ "ประเพณี"
“การที่พวกเลก, พวกไพร่ ถูกผูกติดอยู่กับที่ดินนั้น ไม่ใช่ล่ามโซ่ไว้จริงๆ หรอก เขาเอาประเพณีนี่แหละข่มไว้ ตัวประเพณีนี่แหละที่อาจฆ่าคนได้ถึงเจ็ดชั่วโคตร”


ศิลปวัฒนธรรม

ooo

ถ้าเราหมอบคลาน 1 ครั้ง คือการกดขี่แบ่งชนชั้น
ถ้าเราหมอบคลาน 100 ครั้ง จะกลายเป็นประเพณี

มิตรสหายท่านหนึ่ง