วันอังคาร, กันยายน 13, 2559

อนุสรณ์ เอี่ยมสะอาด Facebook Live : ไอ้ห้อย ไอ้โหน กับบทเรียนจากเผด็จการทหารพม่า
https://www.facebook.com/anusorn.Iamsaard/videos/1128861407207105/

ทัวร์อิ่มบุญ สุขใจ สักการะสิ่งศักดิ์สิทธิ์พม่า พามา พระราชวังกัมโพชธานี ของ"ผู้ชนะสิบทิศ"พระเจ้าบุเรงนอง แห่งเมืองหงสาวดี


อนุสรณ์ เอี่ยมสะอาด