วันพุธ, กันยายน 14, 2559

ทหารเป็นพระเจ้า... 'วันชัย​' เลียสุด ๆ แนะคสช. ใช้ทหารฝังลึกทุกหมู่บ้าน-จังหวัด ป้องกัน 'ซื้อสิทธิ์ขายเสียง'

'วันชัย' แนะคสช. ให้ทหารฝังลึกทุกหมู่บ้าน-จังหวัด ป้องกัน 'ซื้อสิทธิ์ขายเสียง'

by Wiroon Pleejun
Voice TV
13 กันยายน 2559


'วันชัย' แนะโมเดลเลือกสุจริตเที่ยงธรรม ให้คสช.นำกำลังทหาร ตำรวจ และกอ.รมน.ฝังลึกในทุกหมู่บ้าน ตำบล อำเภอ จังหวัด เพื่อช่วยกกต.ในการป้องกันการ 'ซื้อสิทธิ์ขายเสียง' จะทำให้การรัฐประหารครั้งนี้ไม่เสียของ

นายวันชัย สอนศิริ สมาชิกสภาขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศ กล่าวในที่ประชุมกรธ.เมื่อวันที่ 12 ก.ย. ถึงข้อเสนอแนะมาตรการเฉพาะหน้าที่จะเสนอต่อครม.และคสช.โดยให้คสช.เข้ามาช่วยกกต.ในการเลือกตั้งที่จะถึงนี้ เพื่อไม่ให้มีการทุจริต เพราะที่ผ่านมากกต.ไม่สามารถแก้ไขปัญหาได้ตามลำพัง

การรัฐประหารทั้งทีจึงอยากทำให้เป็นโมเดลของการเลือกตั้งอย่างสุจริตเที่ยงธรรมหน้าที่หลักของคสช.ที่ต้องมามาร่วมจัดการเลือกตั้ง ทั้งข้าราชการ ทหาร ตำรวจ และให้กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักร (กอ.รมน.) ฝังลึกในทุกหมู่บ้าน ตำบล อำเภอ จังหวัด ใครจะซื้อสิทธิ์ขายเสียงก็สามารถแก้ไขปัญหาได้ แต่ไม่ได้ให้คสช.เอาไปควบคุมกกต.ตามที่เป็นข่าว แต่ให้มาช่วยเสริมกับกกต.เท่านั้น จึงจะทำให้การรัฐประหารครั้งนี้ไม่เสียของ