วันจันทร์, กันยายน 12, 2559

Everything You Need To Know About Zika Virus In 148 Seconds - ความรู้และวิธีป้องกัน "ไวรัสซิก้า"https://www.youtube.com/watch?v=2BxdNA6uxeA

Everything You Need To Know About Zika Virus In 148 Seconds

ooo

ขอบคุณข้อมูลภาพ