วันพฤหัสบดี, กันยายน 01, 2559

Change.org มีรณรงค์เรียกร้องให้คุรุสภาตั้งคณะกรรมการสอบ อาจารย์ให้นักเรียนกราบขอขมากรณีแพ้เต้าหู้ไข่

เรียกร้องให้คุรุสภาตั้งคณะกรรมการสอบ อาจารย์ให้นักเรียนกราบขอขมากรณีแพ้เต้าหู้ไข่


ควรให้ครูทำความเข้าใจเรื่องอาการแพ้อาหารว่ามีความอันตราย ทำให้หมดสติ หรือถึงแก่ชีวิตได้

ที่มา: https://www.facebook.com/takekidswithus/photos/a.1383694941947854.1073741828.1383393308644684/1666916863625659/?type=3&theater

ดูคลิป: https://www.facebook.com/ceclip/videos/2070555096398483/
This petition will be delivered to:
คุรุสภา


วสันต์ ป้อมลอย started this petition

ท่านสามารถร่วมแคมเปญได้ที่ change.org