วันจันทร์, กันยายน 12, 2559

กลุ่มการศึกษาเพื่อความเป็นไท ประนาม สถานศึกษา"รับน้องโหด"เสนอให้ใช้ กม.อาญาเอาผิดถึงที่สุด
https://www.youtube.com/watch?v=rJws4eOPHyU

กลุ่มการศึกษาเพื่อความเป็นไท ประนาม สถานศึกษา"รับน้องโหด"เสนอให้ใช้ กม.อาญาเอาผิดถึงที่สุด

jom voice

Published on Sep 12, 2016

น.ส.วาริษา สุขกำเนิด เลขาธิการกลุ่มการศึกษาเพื่อความเป็นไทย ให้สัมภาษณ์ Thaivoicemedia กรณีออกแถลงการณ์ประนามสถาบันการศึกษาและผู้ที่เกี่ยวข้องที่ปล่อยให้มีการรับน้องหรือการฝึกปฎิบัติจนเป็นเหตุให้นักศึกษาได้รับอันตรายถึงชีวิตว่า ไม่เห็นด้วยอย่างยิ่งกับการรับน้องโดยใช้ความรุนแรง หรือทำให้นักศึกษาเสี่ยงต่อชีวิตเพราะการเรียนรู้ด้วยความเสี่ยงโดยคิดว่าเพื่อสร้างความเข้มแข็งหรือการเตรียมพร้อมสภาพร่างกาย และจิตใจให้กับผู้ที่เข้าเรียนนํ้น คิดว่าเป็นเรือ่งไม่ถูกต้อง เพราะการฝึกฝนอะไรก็ตามควรอยู่บนหลักของเหตุผลและความปลอดภัย ดังนั้นเหตุการณ์รับน้องที่โหดร้ายจะหมดไปได้จะต้องให้ทุกฝ่ายตระหนักและบังคับใช้กฎหมายอย่างจริงจังเอาผิดกับผู้เกี่ยวข้องโดยเฉพาะอย่างยิ่งกฎหมายอาญาที่มีอยู่แล้วอย่างเข้มงวดเพื่อจะทำให้รุ่นพี่หรือสถาบันการศึกษาได้เพิ่มความระมัดระวังมากยิ่งขึ้น

ooo

แถลงการณ์กลุ่มการศึกษาเพื่อความเป็นไท

กรณีการรับน้องที่รุนแรง ของคณะพานิชยนาวีนานาชาติ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตศรีราชา


แถลงการณ์กลุ่มการศึกษาเพื่อความเป็นไท
กรณีการรับน้องที่รุนแรง ของคณะพานิชยนาวีนานาชาติ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตศรีราชา

เนื่องจากที่ทราบกันขณะนี้ได้มีกิจกรรมการรับน้องที่รุนแรงขึ้นในมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ศรีราชาและอีกหลายๆมหาวิทยาลัยนั้นซึ่งทำให้นักศึกษาชั้นปีที่1 คณะพาณิชย์นาวี ได้ประสบอุบัติเหตุมีอาการติดเชื้อในปอด ณ ขณะนี้ยังไม่ฟื้น 

ทางกลุ่มการศึกษาเพื่อความเป็นไท จึงขอแถลงประณามการกระทำของรุ่นพี่คณะดังกล่าวว่าเป็นการกระทำที่แย่ไม่เหมาะสมกับบุคคลที่ได้รับการศึกษาและขอเรียกร้องหน่อยงานที่เกี่ยวข้อง องค์การสภามหาวิทยาลัย และทางมหาวิทยาลัยออกแสดงท่าทีและรับผิดชอบต่อเหตุการณ์ที่เกิดขึ้น และขอให้ทางรัฐบาลได้มีมาตรการลงโทษบุคคลที่ได้กระทำความผิดในครั้งนี้ด้วยและมีมาตรการมิให้มีการรับน้องที่รุนแรงเกิดขึ้นในมหาวิทยาลัยอีก

กลุ่มการศึกษาเพื่อความเป็นไท
12 กันยายน 2559


กลุ่มการศึกษาเพื่อความเป็นไท

ooo