วันอังคาร, กันยายน 13, 2559

วัฒนา เมืองสุข : เลิกโกหกคนไทยและชาวโลก

"เลิกโกหกคนไทยและชาวโลก"

คำสั่งหัวหน้า คสช. ที่ 55/2559 ที่ยกเลิกการเอาพลเรือนไปขึ้นศาลทหารโดยอ้างว่าต้องการผ่อนคลายมาตรการต่างๆ เพื่อให้ทุกฝ่ายได้รับความคุ้มครองตามกลไกของรัฐธรรมนูญฉบับใหม่ ตามหลักนิติธรรมและหลักสิทธิมนุษยชน ไม่ได้มีอะไรมากไปกว่าเป็นการหลอกลวงคนไทยและชาวโลก

เพราะคุ้มครองเฉพาะความผิดที่เกิดขึ้นนับตั้งแต่คำสั่งนี้มีผลบังคับ ส่วนคดีที่เกิดขึ้นก่อนหน้านี้ทุกคดียังคงต้องขึ้นศาลทหารต่อไป จึงเป็นเพียงการแก้ผ้าเอาหน้ารอดของ คสช. เนื่องจากประเทศไทยจะต้องเข้าร่วมประชุมคณะมนตรีสิทธิมนุษยชนแห่งสหประชาชาติ ครั้งที่ 33 ระหว่างวันที่ 13-30 กันยายน ศกนี้

หาก คสช. มีความจริงใจตามที่อวดอ้างไว้ในคำสั่งดังกล่าวจริง ก็ควรจะยกเลิกบรรดาประกาศหรือคำสั่งที่ขัดต่อหลักนิติธรรมและละเมิดสิทธิมนุษยชน ได้แก่ ประกาศหรือคำสั่งที่จำกัดสิทธิและเสรีภาพของประชาชน การเอาพลเรือนขึ้นศาลทหาร การให้ทหารมีอำนาจจับ ค้น และควบคุมตัวบุคคลโดยไม่ต้องมีหมาย ตามคำสั่งหัวหน้า คสช. ที่ 3/2558 และ 13/2559 รวมถึงการใช้อำนาจตามมาตรา 44 ของรัฐธรรมนูญชั่วคราวในทางเป็นผลร้ายกับประชาชน

เนื่องจากประเทศไทยมีรัฐธรรมนูญที่ผ่านประชามติ รวมถึงมีกฎหมายและศาลยุติธรรมที่สามารถคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพของประชาชนอยู่แล้ว จึงไม่มีความจำเป็นต้องมีประกาศ หรือคำสั่ง คสช. หรือการเอาพลเรือนไปขึ้นศาลทหารอีก

เลิกหลอกลวงคนไทยและชาวโลกเสียทีเพราะไม่มีใครเชื่อพวกคุณ ดังจะเห็นจากแถลงการณ์ของ Human Rights Watch ที่ว่า "No one should be fooled by the Thai junta's sleight of hand just before the Human Rights Council begins meeting in Geneva."

ถ้าอยากรู้ว่าชาวโลกเค้าด่าคุณอย่างไรลองให้คนเขียนคำสั่งแปลให้ฟัง หัวหน้า คสช. อาจจะอายไม่เป็นแต่ผมและคนไทยจำนวนไม่น้อยกว่า 10.59 ล้านคนอายที่ถูกด่าแบบนี้ แล้วอย่าลืมถ่ายทอดคำแปลให้คนไทยฟังด้วยจะได้แบ่งปันความอายร่วมกัน

วัฒนา เมืองสุข
พรรคเพื่อไทย
13 กันยายน 2559


Watana Muangsook

ooo