วันจันทร์, กันยายน 19, 2559

พรุ่งนี้ (19 กย.) ขอเรียนเชิญรับฟัง 'ธเนศ อาภรณ์-อภิชาติ สถิต-เอกชัย' '"ทบทวนเมืองไทยในรอบทศวรรษ 2549 - 2559" ธรรมศาสตร์ รังสิต เริ่มเวลา 16.30 น.