วันจันทร์, กันยายน 19, 2559

จารุพงศ์ เรืองสุวรรณ 10ปี รัฐประหาร ไทยได้หรือเสียอะไร 18กย2559 (MFTV)
https://www.youtube.com/watch?v=PfD274-h-2U&feature=youtu.be

MFTV จารุพงศ์ เรืองสุวรรณ 10ปี รัฐประหาร ไทยได้หรือเสียอะไร 18กย2559 เริ่มเที่ยงๆ 12.00น

คุณจารุพงศ์เริ่มพูดนาทีที่ 9.35

MFTV Republic

Streamed live 15 hours ago