วันจันทร์, กันยายน 19, 2559

คลิปเสวนา "10 ปี รัฐประหาร 19 กันยา" ณ กรุงปารีส - A Political discussion on Thai politics and monarchy in Paris on the 10 years anniversary of Thai coup of 2006 - Andrew MacGregor Marshall, Oliver Pye, Jaran Ditapichai and Junya Yimprasert
Picture from Andrew MacGregor Marshall

Discussing Thai politics and the monarchy at today's event in Paris — with Oliver Pye, Jaran Ditapichai and Junya Yimprasert.

...

สด! จากปารีส ฝรั่งเศส การสัมมนา 10ปี รัฐประหาร2549 เริ่ม 14.00 น (เวลาไทย)https://www.youtube.com/watch?v=1hlNMX5bNo8&feature=youtu.be

Media Force

Streamed live 6 hours ago

ลิงค์ ไปสถานี Bamboo Network
https://www.youtube.com/c/BambooNetwork
ลิงค์ ไปสถานีใหม่ MFTV Republic
https://www.youtube.com/c/MFTVRepubli...
ลิงค์ ไปเฟสบุคไลฟ์ https://www.facebook.com/sudarangkupan/


For background info on the coup, please see

2006 Thai coup d'état

https://en.wikipedia.org/wiki/2006_Thai_coup_d%27état

"A Coup for the Rich" by Giles Ji Ungpakorn

ooo


สำหรับคนที่ฟังภาษาอังกฤษได้ลำบาก รอฉบับทีมงานคุณ จรรยา ยิ้มประเสริฐ จะแปลและใส่ซับเพื่อเผยแพร่