วันจันทร์, กันยายน 19, 2559

คลิปคนไทยรวมตัววางพวงหรีดหน้าสถานทูตไทยในปารีส 10ปี รัฐประหาร2549 19กย2559
https://www.youtube.com/watch?v=7tsbDLAgK_4

คนไทยรวมตัววางพวงหรีดหน้าสถานทูตไทยในปารีส 10ปี รัฐประหาร2549 19กย2559

bamboo network

Published on Sep 19, 2016

Jaran Ditapichai Facebook

ooo
ooo

อีกเวอชั่น...

ประท้วงหน้าสถานทูตไทยในฝรั่งเศส 10ปี รัฐประหาร2549 19กย2559https://www.youtube.com/watch?v=v5MKoaTSkz8

bamboo network

Published on Sep 19, 2016

เสียงประชาธิปไตย ไทยอียู Facebook Live