วันจันทร์, กันยายน 19, 2559

คลิปเสวนา “ย่ำหยุดอยู่กับที่ 10 ปีสังคมไทย” + แถลงการณ์ผู้จัดกิจกรรม เรื่อง เหตุการณ์ภายในงานเสวนา “ย่ำหยุดอยู่กับที่ 10 ปีสังคมไทย” ที่กิจกรรมไม่อาจดำเนินให้ลุล่วงถึงที่สุดได้
ขบวนการประชาธิปไตยใหม่(NDM) กลุ่มธรรมศาสตร์เสรีเพื่อประชาธิปไตย (LLTD) และ กลุ่มเสียงจากคนหนุ่มสาว ขอเชิญชวนนิสิต นักศึกษา และประชาชนเข้าร่วมงานในโอกาสครบรอบ 10 ปีการรัฐประหาร 49

"ย่ำหยุดอยู่กับที่ 10 ปี สังคมไทย"

พบกับ

เวทีทอร์คของคนรุ่นใหม่ และรุ่นเก๋า 10 ปีรัฐประหาร 49 เราก้าวไปข้างหน้า? พร้อมรับชมนิทรรศการ ย่ำหยุดอยู่กับที่ 10 ปีสังคมไทย

โดยมีวิทยากรดังนี้

- ปาฐกนำโดย อาจารย์สุธาชัย ยิ้มประเสริฐ คณะอักษรศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

- วริษา สุขกำเนิด เลขาธิการกลุ่มการศึกษาเพื่อความเป็นไท

- จตุภัทร์ บุญภัทรรักษา ขบวนการประชาธิปไตยใหม่(NDM)

- ปกรณ์ อารีกุล ขบวนการประชาธิปไตยใหม่(NDM)

- สมบัติ บุญงามอนงค์ (บก.ลายจุด)

- แทนคุณ จิตต์อิสระ อดีตสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร

- อธึกกิต แสวงสุข (ใบตองแห้ง)

วันที่ 18 กันยายน 2559 ตั้งแต่เวลา 13.00 - 17.30 น.

ณ ห้องประกอบ หุตะสิงห์ อาคารเอนกประสงค์ ชั้น 3 มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ท่าพระจันทร์

ooohttps://www.facebook.com/newdemocracymovement/videos/1225249890858719/

ooo

จริงๆ แล้วงานนี้ตั้งชื่อผิด เราไม่ได้ย่ำอยู่กับที่ แต่เรากำลังถอยหลัง มันเป็น 10 ปีแห่งการถอยหลังครั้งใหญ่ของสังคมไทย"

สุธาชัย ยิ้มประเสริฐ กล่าวถึงจุดเริ่มต้นของวิกฤตครั้งใหญ่ของสังคมในปัจจุบันซึ่งคือ การรัฐประหาร 19 ก.ย. 2549 โดยระบุว่า การรัฐประหารครั้งนั้นเป็นการสร้างวิกฤตที่ยังดำเนินอยู่ และไม่รู้ว่าจะจบสิ้นลงเมื่อใด โดยการรัฐประหารครั้งนั้นมีสัญญาณชัดเจนจากฝ่ายอนุรักษนิยม จารีตนิยม

สุธาชัย กล่าวด้วยว่า ปฏิบัติการของฝ่ายอนุรักษนิยม ไม่ได้เป็นเพียงแค่การกำจัด ทักษิณ ออกจากการเมือง แต่เป็นการกำจัดประชาธิปไตยด้วย สิ่งที่เกิดขึ้นคือการทำให้ความเข้าใจว่า ทักษิณคือ ประชาธิปไตย และการล้มทักษิณ เท่ากับการล้มประชาธิปไตยไปด้วย โดยความเข้าใจเหล่าไม่ใช่ฝ่ายประชาธิปไตยเป็นผู้สร้าง แต่ถูกสร้างโดยฝ่ายจารีตเอง ซึ่งนั้นสะท้อนให้เห็นว่าพวกเขา แยกไม่ออกระหว่างทักษิณ กับประชาธิปไตย

"พวกเขา (ฝ่ายคณะรัฐประหาร) ไม่แยกแยะระหว่างทักษิณกับระบอบประชาธิปไตย พวกเขาจึงเลือกกำจัดทักษิณโดยการรัฐประหาร นั่นจึงนำไปสู่ความล้าหลังทางการเมืองอย่างที่ไม่เคยเป็นมาก่อน"

"เราถอยหลังครั้งใหญ่ ถอยโดยไม่รู้ว่าจะได้ก้าวกลับมาเมื่อไหร่ และเมื่อถึงวันที่ก้าวกลับมา คนอื่นเขายังจะคอยเราไหม" สุธาชัยกล่าว

oooooo

ooo


ooo

โรมกล่าวปิดเวที ย่ำหยุดอยู่กับที่ หลังผู้เข้าร่วมส่วนหนึ่งไม่พอใจ แทนคุณ จิตต์อิสระ ย้ำชัดๆ ทหารได้ผลประโยชน์ที่สุด หากประชาชนไม่พร้อมที่จะฟังกัน

"ผมขอประกาศไว้ ณ ที่นี้ เลยว่าเราต้องฟังอีกฝ่ายหนึ่ง ถ้าเราไม่ฟังอีกฝ่ายหนึ่ง คนที่ได้ประโยชน์มากที่สุดก็คือทหาร" รังสิมันต์ โรม

oooแถลงการณ์ผู้จัดกิจกรรม “ย่ำหยุดอยู่กับที่ 10 ปีสังคมไทย”

เรื่อง เหตุการณ์ภายในงานเสวนา “ย่ำหยุดอยู่กับที่ 10 ปีสังคมไทย”

อันเนื่องจากเหตุการณ์ภายในงานเสวนา “ย่ำหยุดอยู่กับที่ 10 ปีสังคมไทย” ในวันนี้

ผู้จัดได้จัดกิจกรรมดังกล่าวขึ้นด้วยความมุ่งหมายที่จะให้เกิดการแสดงและรับฟังความคิดเห็นของฝ่ายต่างๆ ในสังคม ต่อความขัดแย้งทางการเมืองในรอบ 10 ปีที่ผ่านมา แต่ด้วยเหตุการณ์ที่เกิดขึ้น ทำให้ผู้จัดจำเป็นต้องยุติกิจกรรมในวันนี้ลง ไม่อาจดำเนินให้ลุล่วงถึงที่สุดได้

ผู้จัดจึงขอแสดงความเสียใจต่อเหตุการณ์ที่เกิดขึ้น และขอรับผิดชอบต่อความผิดพลาดในครั้งนี้ไว้แต่เพียงผู้เดียว

ผู้จัดหวังเป็นอย่างยิ่งว่าหากมีกิจกรรมเช่นนี้เกิดขึ้นอีกในอนาคต จะเกิดบรรยากาศที่ผู้เข้าร่วมงานทุกท่านจะสามารถยอมรับฟังความคิดเห็นของอีกฝ่ายได้ ก้าวข้ามความรู้สึกที่อยู่ในใจของตนเอง เปิดโอกาสให้ผู้อื่นได้แสดงทรรศนะและแลกเปลี่ยนซึ่งกันและกัน เพื่อนำไปสู่ความเข้าใจต่อกัน และสามารถหาทางแก้ปัญหาร่วมกันได้

สุดท้ายนี้ ผู้จัดเห็นว่าควรจะมีกระบวนการของทุกภาคส่วนในสังคมที่จะจัดให้มีการพูดคุยและรับฟังซึ่งกันและกัน โดยเราพร้อมที่จะร่วมเป็นส่วนหนึ่งของกระบวนการต่อจากนี้ไป

ขบวนการประชาธิปไตยใหม่ (NDM)
กลุ่มธรรมศาสตร์เสรีเพื่อประชาธิปไตย (LLTD)
กลุ่มเสียงจากคนหนุ่มสาว มหาวิทยาลัยรามคำแหง
ผู้จัดกิจกรรม “ย่ำหยุดอยู่กับที่ 10 ปีสังคมไทย”

18 กันยายน 2559

ooo

คลิปงานทาง Youtube

ย่ำหยุดอยู่กับที่ 10 ปีสังคมไทยhttps://www.youtube.com/watch?v=Yzx1Hpzo3Xc

SHTV

Published on Sep 18, 2016

ขบวนการประชาธิปไตยใหม่ New Democracy Movement - NDM https://www.facebook.com/newdemocracy...