วันอาทิตย์, กันยายน 18, 2559

คลิป (Stream Live) ประสบการณ์ความรุนแรงต่อขบวนการประชาธิปไตย : "ความรุนแรงโดยรัฐ การลอยนวล และกระบวนการประชาธิปไตย" "การค้นหาความจริงกรณีการใช้ความรุนแรงโดยรัฐ" "ความทรงจำและการบันทึกประวัติศาสตร์"
https://www.youtube.com/watch?v=HJAXgoiDLqY

"ความรุนแรงโดยรัฐ การลอยนวล และกระบวนการประชาธิปไตย" [ภาคเช้า]

IHRP MU

Streamed live 12 hours ago


โครงการสัมมนาแลกเปลี่ยนประสบการณ์กรณีความรุนแรงโดยรัฐที่กระทำต่อการเรียกร้องประชาธิปไตย

หัวข้อ : ความรับผิดและการลอยนวล : กรณีความรุนแรงของรัฐที่กระทำต่อขบวนการเรียกร้องประชาธิปไตย : ประสบการณ์จากต่างประเทศ

ร่วมเสวนาโดย

Jean Ahn (เกาหลีใต้)
Shushil Pyakurel (เนปาล)
Shantanu Majumder (บังคลาเทศ)
เบญจรัตน์ แซ่ฉั่ว
ประจักษ์ ก้องกีรติ : ดำเนินรายการ

วันอาทิตย์ที่ 18 กันยายน 2559
ห้อง ร102 คณะรัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ (ท่าพระจันทร์)

--------------------------------------------------

อึด ฮึด ฟัง

โครงการเวทีสันติประชาธิปไตย : The Platform for Peaceful and Democratic Thailand Project by Mahidol University Institute of Human Rights and Peace Studies in cooperation with SAPAN , USIAD and TQPR

Facebook : http://www.facebook.com/peacefulandde...

ooo


"การค้นหาความจริงกรณีการใช้ความรุนแรงโดยรัฐ"


https://www.youtube.com/watch?v=Fj9adkI7srg

IHRP MU

Streamed live 8 hours ago

โครงการสัมมนาแลกเปลี่ยนประสบการณ์กรณีความรุนแรงโดยรัฐที่กระทำต่อการเรียกร้องประชาธิปไตย

หัวข้อ : การค้นหาความจริงกรณีการใช้ความรุนแรงโดยรัฐ

ร่วมเสวนาโดย

วิภา ดาวมณี
ศรายุทธ ตั้งประเสริฐ
นพพล อาชามาศ
พิมพ์สิริ เพชรน้ำรอบ : ดำเนินรายการ

วันอาทิตย์ที่ 18 กันยายน 2559
ห้อง ร102 คณะรัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ (ท่าพระจันทร์)

ooo

"ความทรงจำและการบันทึกประวัติศาสตร์"https://www.youtube.com/watch?v=HyKmNOzaBx0

IHRP MU

Streamed live 6 hours ago

โครงการสัมมนาแลกเปลี่ยนประสบการณ์กรณีความรุนแรงโดยรัฐที่กระทำต่อการเรียกร้องประชาธิปไตย

หัวข้อ : ความทรงจำและการบันทึกประวัติศาสตร์

ร่วมเสวนาโดย

มุทิตา เชี้อชั่ง
ชาตรี ประกิตนนทการ
รศ.ไชยยันต์ รัชชกูล
ไอดา อรุณวงศ์ : ดำเนินรายการ

วันอาทิตย์ที่ 18 กันยายน 2559
ห้อง ร102 คณะรัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ (ท่าพระจันทร์)