วันพุธ, มิถุนายน 15, 2559

Thai Voice Media สัมภาษณ์ อนุรักษ์ เจนตวณิช หรือ ฟอร์ด เส้นทางสีแดง นักเคลื่อนไหวคัดค้านเผด็จการทหาร "Say No" ร่างรัฐธรรมนูญ คสช. คืออะไร?
https://www.youtube.com/watch?v=c1N89e-utWU

"Say No" ร่างรัฐธรรมนูญ คสช. คืออะไร? "หยุดความเลวร้ายก่อนจะสายเกินแก้"

jom voice

Published on Jun 14, 2016

นายอนุรักษ์ เจนตวณิช หรือ ฟอร์ด เส้นทางสีแดง นักเคลื่อนไหวคัดค้านเผด็จการทหาร ให้สัมภาษณ์ Thaivoicemedia เกี่ยวกับกิจกรรมรณรงค์ Say No ในการทำประชามติ ร่างรัฐธรรมนูญ วันที่ 7 สิงหาคมนี้ว่า หลังจากที่ทางกลุ่มเคลือ่นไหว Vote No ร่างรัฐธรรมนูญ มาระยะหนึ่งแล้ว เมือ่ กม.ประชามติ ออกมา ก็เกรงว่าจะผิดกม.จึงเปลี่ยนเป็นการรณรงค์ Say No คือการปฎิรูปสิ่งเลวร้ายทั้งหลายที่กำลังจ­ะเกิดขึ้นกับประเทศไทยอันเนือ่งมาจาก ร่างรัฐธรรมนูญ ฉบับนี้ ถึงเวลาที่คนไทยจะต้องตัดสินใจว่าจะเอาแบบ­ไหน วันออกเสียงประชามติ สำคัญมาก เพราะขณะนี้เมืองไทยถึงจุดตกต่ำที่สุดแล้ว ทุกคนคาดหวังที่จะผ่านพ้นวิกฤตินี้ไปให้ได­้โดยการให้มีการคืนอำนาจให้กับประชาชนโดยเ­ร็วที่สุด