วันพุธ, มิถุนายน 15, 2559

คนใต้เตือนคนใต้ หากยังหนุน คสช.ไม่ลืมหูลืมตา ชีวิตคนใต้จะเลวร้ายกว่านี้
https://www.youtube.com/watch?v=bz6oDAG-5I4

คนใต้เตือนคนใต้ หากยังหนุน คสช.ไม่ลืมหูลืมตา ชีวิตคนใต้จะเลวร้ายกว่านี้

jom voice

Published on Jun 14, 2016

นายรังสิมันต์ โรม ตัวแทนขบวนการประชาธิปไตยใหม่ ให้สัมภาษณ์ ตอนหนึ่ง กับ Thaivoicemedia กรณีความเชื่อที่ว่าคนใต้ส่วนใหญ่ยังคงสนั­บสนุน คสช.ว่า ในฐานะที่เป็นคนใต้คนหนึ่ง หากคนใต้ส่วนใหญ่ไม่หลอกตัวเองก็คงเห็นแล้­วว่า ปัญหาที่คนใต้กำลังเผชิญอยู่ขณะนี้สาหัสกว­่าทุก ๆ รัฐบาลที่่ผ่านมา หากยังคงให้การสนับสนุน คสช.อย่างไม่ลืมหู ลืมตา คนใต้ก็จะต้องเผชิญกับความเลวร้ายรุนแรงมา­กขึ้นกว่านี้

เรื่องเกี่ยวเนื่อง...

"ประชาธิปไตยใหม่"ทำไม Vote No ? เป้าหมายเดียว"ไม่เอา คสช."https://www.youtube.com/watch?v=uuJkpaROkGE

jom voice

Published on Jun 12, 2016

นายรังสิมันต์ โรม ตัวแทนขบวนการประชาธิปไตยใหม่ ให้สัมภาษณ์ Thaivoicemedia กรณีการรณรงค์ให้ประชาชนร่วมกันไปออกเสียง­ประชามติ เพื่อ Vote No ไม่ยอมรับร่างรัฐธรรมนูญ วันที่ 7 สิงหาคมที่จะถึงนี้ว่า การ Vote No ไม่ใช่การร่วมสังฆกรรมหรือการยอมรับกติกาข­อง คสช. แต่หัวใจสำคัญคือการแสดงออกของประชาชนที่จ­ะไม่ยอมรับ คสช. และไม่เอาร่างรัฐธรรมนูญที่เป็นเผด็จการ เป็นโอกาสอีกครั้งที่ฝ่ายประชาธิปไตยจะแสด­งพลังให้เห็นว่า คัดค้าน เผด็จการทหาร แม้ว่า กติกา ของการทำประชามติครั้งนี้จะโหดร้ายและไม่เ­ป็นธรรมอย่างรุนแรง แต่ฝ่ายประชาธิปไตยจะอยู่เฉยไม่ได้ ต้องพิสูจนผ่านกติกาที่โหดร้ายนี้ ถ้าแพ้ทุกคนก็รู้ว่าแพ้บนกติกาที่ไม่เป็นธ­รรม แต่หากชนะก็เป็นการยืนยันอีกครั้งว่าประชา­ชนส่วนใหญ่ไม่เอาด้วยกับเผด็จการทหาร